Hvad har fjernsynet vist os? 1961

Kilder

Kildeintroduktion:

Politikens Hvem Hvad Hvor 1962 bragte denne oversigt over Danmarks Radios tv-stof i perioden den 1. april 1960 til den 31. marts 1961.

Som det også er tilfældet i dag, var der tale om et udbud, der sigtede mod at tilfredsstille forskelligartede behov. Under kategorier som "Dramatisk stof", "TV-film" og "Musikudsendelser" lå der imidlertid en overvægt af udsendelser, som sigtede mod at give befolkningen kendskab til elitær finkultur. Da Danmarks Radios kanal samtidig var den eneste, der kunne ses i hele Danmark, havde tv-udbuddet langt fra nutidens bredde. Samtidig var sendetiden begrænset. Det samlede antal udsendelsestimer var i 1961 1.157 timer, eller gennemsnitligt 3,2 timer daglig. I 2007 sendte DR P1 6.693 timer, eller gennemsnitligt 18,3 timer daglig.

Ti år efter sin begyndelse stod tv i 1961 på tærsklen af sit gennembrud som hvermandseje i Danmark. Antallet af licensbetalere nåede i 1960 de 388.000, i 1965 passerede det 1 million. Det betød, at de fleste familier nu havde tv. Mediet blev hermed den stærkeste faktor for fælles oplevelser og informationer i det danske samfund. Denne tilstand ophørte først midt i 1980'erne, da først lokale tv-stationer, parabolantenner og kabel-tv og fra 1. oktober 1988 desuden TV 2 bød på alternativer til DR. Sammenlagt kunne danske seere nu modtage tv i mange af døgnets timer.

Hvad har fjernsynet vist os?, Politiken 1962.