Danmarks første tv-reklamer, 1. oktober 1987

Kilder

Kildeintroduktion:

De første reklamer på dansk tv blev sendt på TV Syd den 1. oktober 1987. Indtil da havde tv-reklamer ikke været tilladt. Beslutningen havde været længe undervejs og var det helt centrale politiske slagsmål under drøftelserne af TV 2-loven. I 1987 var reklamerne stadig kontroversielle og blev strengt reguleret.

Modstanden mod reklamer i radio og på tv gik helt tilbage til Statsradiofoniens oprettelse i 1925. Det væsentligste argument mod reklamer var, at man risikerede, at kommercielle interesser kunne få indflydelse på programmerne. Når man fra politisk side var mere kritisk over for reklamer i de elektroniske medier end i trykte medier som magasiner og aviser, skyldtes det, at radio og tv var domineret af få store afsendere. Aviser var der mange af, hvorimod der kun var få kanaler til rådighed i radioen og på tv. Idealet var derfor elektroniske medier, der var uafhængige af både kommercielle og ideologiske interesser.

I 1970’erne blev muligheden for et kommercielt TV 2 drøftet, men blandt de politiske partier var det kun Det Konservative Folkeparti, der helhjertet gik ind for reklame-tv. Selv hos de liberale i partiet Venstre blev tv-reklamer knyttet sammen med ”amerikanske” tilstande og betegnet som ”gyselige”. Også medieforskere var kritiske over for reklamerne. De mente, at kommercielle hensyn ville betyde et stærkere fokus på seertal, der ville gå ud over de smalle programmer og alsidigheden på skærmen. I 1980’erne blev modstanden mod reklamer mindre, og det syntes omsonst at forbyde danske reklamer med udsigt til mange nye internationale og reklamefinansierede programmer via satellit. Det var dog stadig reklamerne, der blev hovedårsagen til, at Socialdemokratiet ikke stemte for TV 2-loven i 1986.

TV Syd var i 1983 blevet oprettet som et forsøg under Danmarks Radio, men da forsøget ophørte, ønskede Danmarks Radio ikke at videreføre den regionale kanal. Det betød, at TV Syd blev selvejende på årets sidste dag i 1985, men med en klar forventning om at kunne blive en del af et fremtidigt TV 2. Formelt skete det i 1987, og præcis et år før det nye TV 2 kunne gå i luften, havde TV Syd premiere på tv-reklamerne.

Den konservative kulturminister H.P. Clausen (1928-1998) trykkede på knappen, der satte båndet med reklameblokken i gang, og reklamen for Kolding-kaffen Merrild løb som den første over skærmen. For at holde de kommercielle interesser fra døren, blev reklamerne på det tidlige TV 2 administreret af det statsejede selskab TV 2 Reklame med Jens Howitz (f. 1952) som første direktør. Reklamerne skulle leve op til en lang række krav, blandt andet måtte der ikke reklameres for spiritus, tobak, medicin eller religiøse og politiske anskuelser, og der var strenge regler for, hvor meget og hvornår der måtte reklameres. TV 2 Reklame blev nedlagt i 1997 og blev en del af TV 2/Danmark.

Nyhedens interesse var stor, og de første reklameblokke blev hurtigt fyldt på trods af, at det kostede 432 kr. i sekundet at få bragt sin reklame. Senere blev det sværere for TV 2 at lokke annoncørerne til, og stationen fik derfor gradvist mulighed for at afse en større del af sendetiden til reklamer, hvilket betød, at prisen kunne sænkes. TV 2 måtte kæmpe om annoncekronerne med den privatejede satellitkanal TV3. Kanalen havde en lavere seerdækning, men sendte til gengæld fra London og nød godt af den britiske lovgivnings færre begrænsninger i forhold til reklametid og indhold.

På den første aften med tv-reklamer bragte TV Syd et indslag, hvor H.P. Clausen reflekterede over nybruddet, og Jens Howitz forklarede, hvordan TV 2 Reklame hjalp annoncørerne med at overholde reklamereglerne.


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

    

Om kilden

Dateret
01.10.1987
Oprindelse
TV Syd, 1. oktober 1987
Kildetype
Radio-/TV-program
Medietype
Film
Sidst redigeret
15. september 2020
Litteratur

Fossat, Sissel Bjerrum: Monopolbrud, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Bruun, Hanne Kirsten Frandsen og Henrik Søndergaard (red.): TV 2 på skærmen, analyser af TV 2’s programvirksomhed, Samfundslitteratur (2000).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
01.10.1987
Oprindelse
TV Syd, 1. oktober 1987
Kildetype
Radio-/TV-program
Medietype
Film
Sidst redigeret
15. september 2020
Litteratur

Fossat, Sissel Bjerrum: Monopolbrud, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Bruun, Hanne Kirsten Frandsen og Henrik Søndergaard (red.): TV 2 på skærmen, analyser af TV 2’s programvirksomhed, Samfundslitteratur (2000).

Udgiver
danmarkshistorien.dk