HØR: Julius Bomholt, Radiorådets formand, taler om befrielsen 1945

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip fra 1945 taler daværende formand for Radiorådet og senere kulturminister, Julius Bomholt (1886-1969), om Danmarks genvundne frihed efter fem års besættelse. Der er meget gadestøj på optagelsen, hvor der høres glade mennesker og trafik.

 

Transkription:

Vi tænker i taknemmelighed på de mange, der inden for den danske modstandsbevægelse] – ofte med livet som indsats – kæmpede for fædrelandets frihed og derved for retten til fri mands tale. De har vist et godt eksempel for de danske slægter, der følger efter os.

En hilsen herhjemmefra til alle vore landsmænd i det fremmede. En hilsen til vore landsmænd på Færøerne og Grønland. Adskillelsens år er nu forbi. Og i dag skal den danske Statsradiofoni igen være et bindeled mellem alle danske. Vort samlede rige er igen ved at være en enhed og skal vedblive at være det.

En dybtfølt tak vil jeg sluttelig rette til Statsradiofoniens embedsmænd, der efter den 29. august 1943 har måttet videreføre arbejdet under de mest udfordrende vilkår. Denne tak gælder i første linje direktør F.E. Jensen, der under hele besættelsestiden på mesterlig måde, værdigt og myndigt, har kæmpet for de danske farver. I disse år har vi lært, at frihed betaler for et folks kultur. De mørkeste år i Statsradiofoniens historie er endt, og vi skal atter i samarbejde med frie kulturpersonligheder, i kirke og skole, i videnskab og erhvervsliv, skabe en radio, der er faget værdig.

Vi tilslutter med stolthed vor radio til De Forenede Nationer, idet vi af hele vort hjerte og sind er med i fanevagten om den dyrebare frihed, der nu er genvundet og aldrig må mistes. I denne time ringer alle Danmarks kirkeklokker freden og friheden ind over vort land.

I denne højtidelige stund mindes vi de mange, vi har mistet i vor kamp for ære, ret og menneskelighed, vore faldne og dræbte, og vi sender vore varmeste tanker til det Norge, der endnu venter sin befrielse. Den store dag er kommet. Tyranniet er brudt. Danmarks Radio er atter fri.


Julius Bomholt
Julius Bomholt. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Forfatter(e)
Julius Bomholt
Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Tale, Radio-/TV-program
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
24. juni 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk