Ostindisk Kompagni, 1616-1729

Artikler

Ostindisk Kompagni var et handelskompagni etableret ved kongelig oktroj[1] af 17. marts 1616. Kompagniet opløstes i 1729, men aktiviteterne fortsatte fra 1732 i Asiatisk Kompagni.

Kompagniet blev til på Christian 4.s (født 1577, regent 1588-1648)  initiativ og modelleret efter hollandsk forbillede. Kongemagten var største aktionær og långiver, men blandt investorerne var såvel adel og borgere i Danmark, Norge og hertugdømmerne.

Hensigten med etableringen af Ostindisk Kompagni var at få del i handelen på Asien på linie med Holland og England, og kompagniet fik monopol på handelen med Asien ad søvejen. I 1618 sendtes den første ekspedition af sted, og som et resultat af denne ekspedition etableredes handelsstationen Tranquebar på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien. I Asien hentede kompagniet krydderier og i stigende grad bomuldstekstiler. Disse varer blev overvejende betalt med sølv. Kompagniet deltog også i den regionale handel i de asiatiske farvande.

I det første år var kompagniets aktiviteter begrænsede og det økonomiske udbytte beskedent. Efter 1639 var Ostindisk Kompagni således ikke i stand til at sende skibe til Asien, og kompagniet opløstes i 1650. Først i 1668 sendtes igen et skib fra Danmark-Norge til Asien, og i 1670 blev et nyt Ostindisk Kompagni oprettet. I slutningen af 1600-tallet oplevede handelen bedre konjunkturer og det lykkedes at udsende i gennemsnit to skibe om året. Store Nordiske Krig forstyrrede imidlertid kompagniets aktiviteter så meget, at det i 1729 blev likvideret. Besejlingen af Asien fortsatte dog, og i 1732 oprettedes Asiatisk Kompagni med udgangspunkt i de samme interessenter.

Et af Christian 4.s orlovsskibe
Et af Christian 4.s orlogsskibe. Fra Danmarks Riges Historie (1896-1907).


Ordforklaringer m.m.

[1] Oktroj: Af fransk octroi 'bevilling', af octroyer, af middelalderlatin auctorizare 'bemyndige', en ældre betegnelse for en koncession fra staten (kongemagten) til at drive en bestemt form for virksomhed eller selskab.

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1616 -1729
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
7. december 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.), Vore Gamle Tropekolonier, bd. V. (1967).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Feldbæk, Ole: Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne ledelsesregler (1986).

Gøbel, Erik: "Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt", i Fortid og Nutid (1980), s. 535-69.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1616 -1729
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
7. december 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.), Vore Gamle Tropekolonier, bd. V. (1967).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Feldbæk, Ole: Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne ledelsesregler (1986).

Gøbel, Erik: "Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt", i Fortid og Nutid (1980), s. 535-69.

Udgiver
danmarkshistorien.dk