Opråb til arbejdere og politinotits herom, 28. maj 1918

Kilder

Kildeintroduktion:

1918 blev især i København præget af uroligheder, demonstrationer og sammenstød mellem revolutionære socialister/syndikalister og politiet. Københavns politi satte mange ressourcer ind på opklaring af, hvem der stod bag, og plakater og løbesedler blev indsamlet og analyseret. Nedenfor kan du se et eksempel på et hjemmelavet revolutionært opslag fra et plankeværk på Amager. Det blev i maj 1918 pillet ned af en politibetjent og derefter arkiveret i politiets voksende rapporter om syndikalisterne og deres aktiviteter. 

Notits

Vedhæftede Opraab har i Nat været opslaaet paa det mellem Ejendommene Amagerbrogade No. 165 og 167 værende Plankeværk, hvor det var fastgjort med Tegnestifter.

Politibetjent No. 432 Jerlev, der var bleven opmærksom paa Opraabet, har ladet dette fjerne. Der vides ikke hvem der har opslaaet Opraabet.

KJØBENHAVNS POLITISTATION – d- 28/5 1918

Lang

I.B.[1]152

Fremsendes tjenstliget

Morup

Politiassistent  


Ordforklaringer m.m.

[1] I.B.: forkortelse for Inspektionsbetjent. 

Om kilden

Dateret
28.05.1918
Oprindelse
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat - Udtagne sager. J. Syndikalistmøder (1918 - 1920)
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
12. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
28.05.1918
Oprindelse
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat - Udtagne sager. J. Syndikalistmøder (1918 - 1920)
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
12. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk