Franz Geerz's kort over sprogforhold i Sønderjylland, 1838

Kilder

Kildeintroduktion:

Dette kort viser udbredelsen af sprogene dansk, tysk og frisisk i Sønderjylland eller hertugdømmet Slesvig og er udarbejdet af den tysksindede kartograf og officer Franz Heinrich Julius Geerz (1816-1888). 

Det sønderjyske område har siden den tidlige middelalder været præget af et møde mellem danske, tyske og frisiske dialekter, mens både tysk og dansk har fungeret som kultur- og skriftsprog. Ved indgangen til 1800-tallet var hertugdømmets befolkning sammensat af forskellige kulturelle og sproglige grupper. Sprog kunne skabe praktiske og sociale skel, men var endnu ikke grundlæggende identitetsbærende.

Tiden efter Wienerkongressen i 1815 blev overalt i Europa præget af en fremvækst af liberale og nationale ideer. Den fremvoksende nationalisme medførte i Slesvig, at forholdet mellem dansk og tysk fik en ny og national betydning. Opmærksomheden rettede sig bl.a. mod sproget, der ikke længere blot var et praktisk værktøj til kommunikation, men også - og især - et kendemærke på sprogbrugerens nationalitet. I takt med at sproget kom i centrum for de gryende nationale identiteter, opstod også et behov for at undersøge de komplicerede sprogforhold i landsdelen og kortlægge udbredelsen af hhv. dansk, tysk og frisisk.

Franz Geerz var født i Slesvig og havde studeret geografi i Kiel og Berlin. Han blev som ung engageret i den slesvig-holstenske sag og vakte en del opsigt, da han 22 år gammel i 1838 udarbejdede og udgav et kort over sprogforholdene i Slesvig. Han fik senere ansættelse ved vejvæsenet i Slesvig-Holsten, og ved udbruddet af 1. Slesvigske Krig i 1848 trådte han ind i den slesvig-holstenske hær. Efter dennes opløsning i 1852 fortsatte han som kartograf i den preussiske hær, hvor han avancerede til leder af den kartografiske afdeling med rang af generalmajor.

Den dansksindede redaktør Peter Christian Koch (1807-1880) udgav i 1839 et tilsvarende kort over sprogforholdene i landsdelen, som på nogle punkter afveg fra Franz Geerz' kort fra året før.    

Karte zur Übersicht der Grenzen der Volks- und Kirchen-Sprachen im Herzogthume Schleswig.

Franz Geerz's kort

 

Farben Erklärung

Volkssprache

 Dänisch

 Dänisch und Friesisch

 Dänisch, Frisisch und Deutsch

 Mehr Dänisch als Deutsch

 Deutsch and Dänisch zu Hälfte

 Mehr Deutsch als Dänish

 Deutsch

 Frisisch

 Frisisch und Deutsch

 Grenze der rein dänischen Kirchensprache

 

Volkszahl:

Districte mit Deutscher Kirchensprache                                  212,920

Districte mit Dänischer Kirchensprache                                  104,757

Districte mit Dänischer und Deutscher Kirchensprache       20,394

Districte mit Holländischer Kirchensprache                                   121


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

    

Om kilden

Dateret
1838
Oprindelse
Franz Heinrich Julius Geerz
Kildetype
Illustration
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
4. juni 2019
Sprog
Tysk
Litteratur

Rasmussen, Carsten Porskrog: Hertugdømmet, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1838
Oprindelse
Franz Heinrich Julius Geerz
Kildetype
Illustration
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
4. juni 2019
Sprog
Tysk
Litteratur

Rasmussen, Carsten Porskrog: Hertugdømmet, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Udgiver
danmarkshistorien.dk