HØR: Dialekt fra Højer Landsogn vest for Tønder i Sønderjylland

Lydklip

Kildeintroduktion:

Denne dialekt er fra Højer Landsogn ved Tønder i det vestlige Sønderjylland. Indtaleren er født i 1903, og optagelsen er fra 1972. Der bliver her fortalt om landarbejdernes arbejdsopgaver om vinteren, deriblandt hugst af tagrør i Rudbøl sø. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Højer Landsogn tilhører sprogområdet Vest-Sønderjylland.

    


Transskription

Og om vinteren da tjente de deres vinterløn ved at bjærge tækkerør. Og det bjergede vi i Gudskog. Det vil sige, det ligger syd for grænsen i dag. Men Gudskog, det er jo et uhyre område, og var jo vandfyldt før. Det var fuldt af fisk i det uendelige, og vildt, ænder og gæs. Og så stod der tækkerør ved tækkerør i hundreder af traver, som vi siger, og der kunne de så leje (...) inde for små penge.

Det tilhørte altsammen dengang kreis'en, dvs. amtet. Og det er vi blevet ved med helt til 1928 (...) da kunne vi komme over grænsen og hente vores tækkerør derovre, og bjærge dem om vinteren. Og det kunne vi tjene vinterlønnen ved.

De arbejdsfolk herfra, de kunne bjærge dem i båd, skære det med en segl, og da bjærgede de sådan en trave til halvanden om dagen. En trave, det er tyve bundter. Men når så der var frost på det ovre [1], så havde vi en "løber" [2] (...) så kunne vi "løbe" det af på isen, og der var en ramme på, hvor de samlede et bundt ad gangen. Så blev det bundet sammen.

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.


Ordforklaringer m.m.

[1] dvs. når overfladen af søen er frosset til

[2] dvs. "løber", en slæde med påsat skær, så rørene kan kappes af lige over iskanten.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket, Aarhus
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk