HØR: Dialekt fra Oksby Sogn ved Esbjerg i Sydvestjylland

Lydklip

Kildeintroduktion:

Denne dialekt er fra Oksby Sogn i Sydvestjylland ved Esbjerg. Indtaleren er født i 1888, og i optagelsen fra 1971 beretter han om tilbagegangen for det traditionelle krogfiskeri, da der kom damptrawlere omkring 1900-tallets begyndelse. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Oksby Sogn tilhører sprogområdet Sydvestjylland.

    


Transskription:

Fiskeriet det var jo helt op til i 80'erne, da var der vel 10-12 bådelag her. Og det var jo hovederhvervet, kan man godt sige. Der var jo en del bønder, men det var sådan: "Ja, vi skal stræbe lige at have (...) have sæden i jorden og være færdige for fiskeriet."Sådan var dét jo.

Men se lige der i, hen i 80'erne, da begyndte det at slække af, ja til halvfems, så holdt det snart helt op. Ja, det er siden Esbjerg kom, sagde de så, mente de jo mangen en. Men jeg kom selv ned at fiske i 1906, og jeg kunne nok se, hvor fejlen den var med fiskene.

Før i dage [1] da lå de engelske smakker her ovre ved Horns Rev og trawlede, men det var jo med sejl (...). Det kunne ikke skade fiskeri et, men i seks [2] (...) jeg har ligget nord for Slugen [3] en morgen og talt 50 damptrawlere.

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.


Ordforklaringer m.m. 

[1] Dvs. før i tiden, tidligere.

[2] Dvs. 1906.

[3] Dvs. den sydlige del af farvandet Dybet, der deler Horns Rev i et inderrev og et yderrev.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket, Aarhus
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket, Aarhus
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk