Fortegnelse over tilskadekomne politibetjente, 13. og 14. november 1918

Kilder

Kildeintroduktion:

Grønttorvet i København - nu Israels Plads - var den 13. november 1918 og i dagene efter scene for konfrontationer mellem politiet og revolutionære socialister. Begivenhederne blev kendt som ’Slaget på Grønttorvet’ og var kulminationen på flere måneders uroligheder. Nedenfor kan du læse overpolitibetjent Kirkerups optegnelser over de skader og sår, som de københavnske politibetjente fik efter sammenstød med demonstranter den 13. og 14. november.

Første side i O.B. Kirkebys fortegenlse
Billede af første side i O.B. Kirkerups fortegnelse. Fra Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat - Udtagne sager. J. Syndikalistmøder (1918 - 1920), Rigsarkivet

Notits

P.B.[1] 262 Haraldsted er blevet ramt af en Sten i Hovedet; Hatten er slaaet itu og der findes en Hævelse i højre Side af Hovedet, fremkaldt af Slaget; det skete paa Grønttorvet. Cpt.[2]ved at falde, da han blev ramt og tabte derved sin Stav, som blev attraperet[3] af en af Urostifterne.

I.B.[4] 176 Meldrup er blevet slaaet med en Stok over venstre Haand, der er ophovnet; det skete i Frederiksborggade, da Sperling stod paa Sporvognen med det røde Flag.

I.B. 144 Holsted er blevet ramt af en Sten paa højre Underarm; det skete paa Grønttorvet; han har ogsaa faaet slaaet et Hul i Hatten, men om det er en Sten eller Stok, der har ramt ham, ved han ikke.

P.B. 419 Carlsen er blevet slaaet i venstre Side af Ansigtet, der er et mindre Saar, der bløder; han fik det paa Hjørnet af Rømersgade og Frederiksborggade, men hvorledes, ved han ikke; han fik ogsaa Hatten slaaet itu ved et Stenkast ved samme Lejlighed.

P.B. 539 Nedergaard er blevet stukket med en Kniv i højre Lyske; Kniven er gaaet igjennem Frakkeskøde, Benklæder og Underbenklæder, men Cpt. har ingen Skade taget; det skete i Frederiksborggade, da Sperling stod paa Sporvognen.

 P.B. 300 Kogsbølle har faaet venstre Frakkeærme revet eller skaaret itu ved Albuen, der er to Huller, der godt kan se ud til, at de er frembragte med et skarpt instrument; Armen. har ingen Skade taget; det skete paa Grønttorvet ved en Anholdelse,

P.B. 325 Sørensen er blevet ramt af en Sten paa højre Skinneben, der er et Saar, det skete paa Grønttorvet ved Udrykningen Kl. 5-6 Emd.[5] 

P.B. 239 Murner er blevet ramt af en Stav eller Stok over højre Tommelfinger, der er ophovnet; det skete paa Grønttorvet ved første Udrykning.

I.B. 168 Lund er blevet ramt af et Stenkast under venstre Øje, der er et lille Saar og Hævelse; det skete paa Grønttorvet ved 5 Tiden.

P.B. 581 Bartholdy er blevet ramt af en Sten paa Hatteskyggen, der er slaaet ind mod Panden, hvor der er et lille Saar; desuden ramt af en Sten i Ryggen; det skete på Grønttorvet ved sidste Udrykning; endvidere et Saar paa venstre Haands Lillefinger, som han fik ved Sperlings Anholdelse.
P.B. 600 Briner, der er blevet ramt af en Sten i Hovedet, er Sygemeldt, ham har jeg ikke talt med.

Chauffør Chr. Andersen blev i Frederiksborggade ved Grønttorvet tildelt et Slag med knyttet Haand i venstre Øje, der er stærkt ophovnet; da han var ved at stan[d]se Vognen, sprang en Person op paa højre Trinbrædt og tildelte ham Slaget.

d. 13/11 1918
                                                                 Kirkerup
                                                                 O.B.[6] 30

 

[Ulæseligt] d. 14/11 1918

Chauffør Stensted blev Kl. ca. 1 ½ Emd. paa Hjørnet af Nansengade og Frederiksborggade tilføjet et Slag paa højre Kæbeparti, af en Person, der sprang op paa Fodbrædtet. Slaget var af en knyttet Haand. Kl. ca. 12 Nat blev han i Frederiksborggade ramt af et Stenkast i Nakken. Endvidere blev han kl. ca. 3 ½ Nat, da han var paa Vej hjem, efter at have afleveret sin Vogn i Garagen, ved Glyptotheket overfaldet af 2 Personer, der kjendte ham og sagde til ham, at han var Politiets Chauffør, den ene var bevæbnet med en Træstav, men Cpt. slog dem begge paa Flugt.

P.B. 810 Kristiansen blev ramt af Stenkast i Hovedet Kl. 9-10 i Frederiksborggade; han er sygemeldt.

I.B. 108 Andersen, Rytter, blev Kl. ca. 4 Emd paa Grønttorvet ramt af et Stykke Jærn, der brugtes som Kasteskyts, over højre Øje.

Kl. ca 8 Emd.  blev han i Nørrevoldgade ramt af et Stenkast i Nakken og maatte bringes til Hospitalet og forbindes, hvorefter han bragtes hjem; sygemeldt.

P.B. 638 Schmidt, Rytter, blev Kl. ca 8 Emd. i Nørrevoldgade ramt i Panden af en stor Sten; han blev kørt til Hospitalet og forbindet og derefter bragt hjem; er sygemeldt.

P.B. 571 Ubberup, Rytter, blev Kl. 4 Emd.  paa Grønttorvet ramt af en Sten ved venstre Øje; der er et mindre Saar.

P.B 579 Overgaard, Rytter, faldt med Hesten paa Grønttorvet paa Grund af at Hesten blev slaaet med en Træstav, der var taget fra Stakittet om Ørstedsparken; Cpt. har Mærker og Hævelse paa venstre Knæ, Hofte og Skulder.

I.B. 173 Lind, Rytter, blev ramt af et Stenkast paa højre Skinneben og af et andet i Ryggen; desuden fik han et Slag af en Træstav over venstre Arm; der er Mærker og Hævelse paa Skinnebenet.

P.B. 823 Weber-Andersen, Rytter, blev ramt af et Stenkast over venstre Øje; der er et lille Saar; det skete paa Grønttorvet Kl. ca 4 Emd.

P.B. 378 Isak Nielsen, Rytter, blev ramt af en Sten paa højre Kæbeparti; der er Hævelse og Ømhed; skete Kl. ca 4 Emd. paa Grønttorvet.

P.B. 656 Brudager, Rytter, blev ramt af en Murbrokke paa venstre Skulder; det affødte nogen Ømhed, der omtr.[7] har fortaget sig; skete paa Grønttorvet Kl. ca. 4 Emd.

P.B. 455 Hageman, Rytter, blev ramt af flere Sten; bl. a. paa venstre Haandled, venstre Laar, i Ryggen og i Nakken; ingen Følger.

P.B. 383 Blidstrup, Rytter, blev ramt af en Træstav over højre Ben i Rømersgade; ingen Følger.

P.B. 433 Branderslev, Rytter, blev ramt af en Sten i Nakken og en paa højre Hofte; ingen Følger.

 P.B. Poulsen, Rytter, blev ramt af en Sten paa højre Overarm og en i Ryggen i Nørrevoldgade; ingen Følger.

P.B. 716 Voldsgaard, Rytter, blev paa Grønttorvet ramt af en Sten paa venstre Lændeparti; ingen Følger.

P.B. 329 Richs blev ramt paa venstre Side af Hovedet af en Lægtestump, der kastedes mod Udrykningsbilen, da denne passerede Vendersgade ved Grønttorvet sent om Aftenen, formentlig Kl. 10-11; ingen Mærker eller andre Følger.

P.B. 559. Nedergaard har i dag ved en Anholdelse faaet slaaet en Fortand i Overmunden ud.

P.B 693 Mortensen blev d. 14de Kl. ca 7 Emd., da han paa Cycle passerede Frederiksborggade paa Vej til Tjeneste, ved Hjørnet af Nørrevoldgade pludselig angrebet af en Skare Urostiftere, der fra alle Sider sprang ind paa ham og væltede ham af Cyclen; han faldt ikke og holdt sig Angriberne fra Livet ved Slag med Hænderne , da han ikke kunde faa Tid til at trække Staven, indtil der kom Hjælp fra 1. Kredss Mandskab, der var posteret i Nørrevoldgade; forinden havde en af Angriberne nu set Lejlighed til at tildele Cpt. bagfra et haardt Slag paa højre Kind, der medførte forbigaaende Smerte og Hævelse.


Ordforklaringer m.m.

[1] P.B.: forkortelse for Politibetjent.

[2] Cpt.: Forkortelse for Komparenten, der er en person, der afhøres eller giver forklaring.

[3] Attraperet: opsnappet; taget.

[4] I.B.: forkortelse for Inspektionsbetjent.

[5] Emd.: forkortelse for Eftermiddag.

[6] O.B.: forkortelse for Overpolitibetjent.

[7] Omtr.: forkortelse af omtrent 

Om kilden

Dateret
13.11.1918
Oprindelse
Oprindelse: Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat - Udtagne sager. J. Syndikalistmøder (1918 - 1920)
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
13.11.1918
Oprindelse
Oprindelse: Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat - Udtagne sager. J. Syndikalistmøder (1918 - 1920)
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk