Energipolitik, 1972-1993

Temaer

I 1973 og 1979 blev Danmark ramt af internationale oliekriser, hvilket fik store økonomiske konsekvenser. Oliekriserne førte dog også til en nyorientering i dansk energipolitik, hvor der blev etableret et flerstrenget energiforsyningssystem. Dette gjorde Danmark mindre afhængigt af olieimport fra Mellemøsten og skabte fokus på energiforbruget.

Overvejelser om atomkraft

I begyndelsen af 1970'erne var atomkraft tænkt ind som en vigtig del af fremtidens energi. Dette førte i 1974 til oprettelsen af Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA), der i anden halvdel af 1970'erne organiserede en række betydelige demonstrationer mod de danske atomkraftplaner. Du kan læse om OOA's stiftelse og aktioner i Sigfred Christiansens beretning om OOA's aktiviteter i 1970'erne. Den store folkelige modstand mod atomkraft førte til en voksende skepsis i Folketinget, og i 1985 blev planerne om atomkraft endegyldigt droppet.

Nordsøolien og naturgas

I begyndelsen af 1960'erne opdagede man de første olieforekomster i Nordsøen. Landene omkring havet delte ved forhandlinger området imellem sig. Det gav anledning til en hårdnakket myte om, at Per Hækkerup i 1963 var fuld under forhandlingerne med Norge, og at Danmark derfor endte med at få de mindre rige oliefelter

I 1962 havde den daværende socialdemokratiske regering givet Dansk Undergrunds Consortium (DUC) under A.P. Møller-koncernen eneret på eftersøgning af olie og naturgas i den danske del af Nordsøen. Aftalen var meget fordelagtig for DUC. I lyset af oliekrisen og de lovende forekomster af olie og naturgas søgte skiftende regeringer dog gentagne gange i 1970'erne at genforhandle olie- og naturgasaftalen. Det lykkedes at få en aftale på plads, hvor statsselskabet DONG (Dansk Olie og Naturgas) fik forkøbsret på olie og naturgas, og staten investerede store ressourcer i etableringen af naturgasnettet. Det blev dog ikke modsvaret af en interesse fra forbrugerside, og DONG's økonomi var i 1980'erne helt afhængig af store statslige tilskud.

Tyrafeltet i Nordsøen
Tyrafeltet i Nordsøen blev sat i drift i 1984 og er det største af de danske olie- og gasfelter. Fra: Wikimedia Commons

Vedvarende energi

De vedvarende energiformer spillede i 1970'erne og 1980'erne kun en marginal rolle i både energipolitikken og diskussionen om den danske miljøpolitik. På venstrefløjen og i græsrodsbevægelserne diskuterede man dog løbende det fordelagtige i at satse på sol- og vindenergi.

I 1980 begyndte virksomheden Vestas at producere vindmøller, og selv om virksomheden de første 10 år levede en noget usikker tilværelse, kunne Danmark i 1990'erne prale af at have verdens største vindmøllevirksomhed. 

Situationen med olieknaphed, økonomisk krise og diskussionerne om atomkraft og vedvarende energi satte sig også spor i datidens kulturliv, bl.a. i sangen 'Olie-blues' fra 1981, skrevet af Benny Andersen og sunget af Povl Dissing. 

Vindmøller ved Vesterhavet
En række vindmøller ved Vesterhavet. Fotograf: Lars Quintus Henriksen, Colourbox


PFA Pension har som en del af fejringen af sit 100-års jubilæum støttet bogværket De Danske Ministerier 1972-1993 samt denne online formidling på danmarkshistorien.dk. Se hele vores særtema om De Danske Ministerier, 1972-1993.