Brønderslev

Artikler

Brønderslev er en af Danmarks nyeste købstæder. Byen var oprindeligt en landsby ved navn Vester Brønderslev, som lå i købstaden Hjørrings opland. Der var foruden landbrug et ret stort pottemageri i landsbyen i 1600-tallet og 1700-tallet. Byen var desuden et naturligt stop på vejen mellem Nørresundby og Hjørring, og der opstod derfor en del smugkroer i området.

Industrialisering og byvækst

Med nyanlæggelsen af landevejen mellem Nørresundby og Hjørring i 1832 blev vejen flyttet, så den passerede Vester Brønderslev, og byen fik en lovlig kro. Den nye landevej blev brolagt i 1850’erne, og flere af egnens markeder henlagdes nu til Brønderslev. Navnlig efter indførelsen af næringsfrihed i 1857 opstod et mindre bysamfund med handlende og håndværkere. I 1871 åbnede jernbaneforbindelsen mellem Nørresundby og Hjørring, og omkring Vester Brønderslevs station opstod en egentlig stationsby. Fra de sidste årtier af 1800-tallet opstod noget industri, blandt andet beslagfabrikken Peder Nielsen, Padershaab (anno 1886), men næsten halvdelen af byens 2.200 indbyggere var i 1890 beskæftiget inden for landbrug.

Industribyen 1900-1970

I 1921 fik byen købstadstatus under navnet Brønderslev, og den oplevede i disse år et fornyet opsving med en stor befolkningstilvækst. Især skyldes det industriens vækst, og allerede i 1915 fik Pedershaab en dattervirksomhed, Pedershaab Maskinfabrik A/S, der fremstillede entreprenør- og betonvaremaskiner. De to søstervirksomheder ekspanderede kraftigt og spillede med tiden en absolut nøgleposition for byens næringsliv. Således havde de to fabrikker i 1950 (i en by med cirka 8.000 indbyggere) sammenlagt mere end tusinde ansatte, og de var om noget grundlaget for byens vækst i det 20. århundrede. I 1940 blev byen desuden sæde for sin egen retskreds. Som handelscentrum fik Brønderslev kun lokal betydning i 1900-tallet.

Efter industrien 1970 til i dag

Sammen med en anden maskinfabrik er Pedershaab-koncernen stadig toneangivende i Brønderslevs private erhvervsliv, men de har ikke den samme altdominerende rolle som tidligere. Administration og service overhalede allerede i 1980’erne industri og håndværk som byens største erhverv målt på antal ansatte. I 2004 havde Brønderslev knap 11.500 indbyggere.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1500 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1500 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk