HØR: Dialekt fra Skæve Sogn ved Frederikshavn i Nordjylland

Lydklip

Kildeintroduktion:

Denne dialekt er fra Skæve Sogn vest for Frederikshavn. Indtaleren er født i 1882, og optagelsern er fra 1973. Han fortæller i optagelsen om besøg af omrejsende, det vil sige vagabonder. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Skæve Sogn tilhører sprogområdet Nordjylland.

    


Transskription:

Og dengang kom der jo nogle og ville tigge (...) åh ja, de her omrejsende, de ville jo også gerne have (...) jamen de ville jo hellere have en skilling, end de ville have en bid brød. Det var jo tit, når de blev givet en pakke god mad, så sagde de tak, men så smed de den, når de kom væk. Det var penge, de var ude efter. Det skulle jo gå til spiritus.

Men så var det jo tit, de kom så sent, at (...) sådan de kunne ikke komme videre den dag. Så ville de jo have lov til at logere. Om også vi havde plads, så var vi jo ikke så glade for at få dem ind i sengene. Nej, så stillede vi jo an ude i kohuset, for der var der varmt; der kunne de ikke fryse; og der blev de så pakket ned i halm og tæpper og sække, og hvad vi havde og kunne (...) og det var de jo godt fornøjede med, og så fik de jo det, de kunne spise, inden de rejste.

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket, Aarhus
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk