HØR: Dialekt fra Hvidbjerg sogn i Sydthy i Nordvestjylland

Lydklip

Kildeintroduktion:

Dialekten her er fra Sydthy i Nordvestjylland, nærmere bestemt fra Hvidbjerg Sogn. Indtaleren er født i 1894, og optagelsen er fra 1977. Indtaleren fortæller her om kornhøsten, og om hvordan man bandt neg. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Hvidbjerg Sogn tilhører sprogområdet Nordvestjylland.

    


Transskription:

Negene, de blev jo bundet med deres eget, det var med deres eget strå, jo. Kvindemennesket, hende der bandt op, hun tog jo bare sådan lige en lok og så bandt om neget. Ja, hun gjorde den [1] jo ikke større, end det kunne lige nå om (det kunne nå om det) Nej, det var en (...) nej,det var sådan vredet og så stukket ind.

Det var såmænd nemt, men det skulle også være nemt, for de skulle gå (...) de [2] gik stærkt. Hvis det var en hølemand, der var god til at høste, så skulle han (...) så havde en kone meget at lave. Og hvis det så var (...) det var noget godt korn tilligemed (...) det var neg i neg hele tiden, så skulle det (...) så var det såmænd sejt at være opbinder; det var værre end at (...) end at høste, for de skulle jo bukke sig, hver gang de skulle binde et neg. 

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.


Ordforklaringer m.m. 

[1] Her menes neget

[2] Karlene, der mejede kornet

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk