HØR: Dialekt fra Aulum Sogn ved Holstebro i Midtvestjylland

Lydklip

Kildeintroduktion:

Dialekten her er fra Aulum Sogn sydøst for Holstebro i Midtvestjylland. Indtaleren er født i 1891, og optagelsen er fra 1978. I optagelsen fortæller indtaleren om forældrene, der havde tjent på den samme gård, om familiens lille husmandssted på heden og de beskedne livsvilkår i barndommen. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Aulum Sogn tilhører sprogområdet Midtvestjylland.

    


Transskription:

Ja, vi havde det småt da, så meget kan jeg huske. Og min mor hun har jo fortalt mig så meget om også fra hendes unge dage. Hun tjente i en gård i otte år, og min far han tjente der i syv år. Så var det, de blev enige om, at de ville da gifte dem. Og så købte de det her lille hus med tyve tønder land, og det var hede og mose. Der var ikke mere end én ager, der var pløjet.

Og æh vi havde da hverken, jeg tror da ikke engang, vi havde så meget som en (...) eller dé havde så meget som en ko, for min mor hun har fortalt, at hun havde en spand, og så var der somme tider en gårdmandskone, der sagde, hun måtte godt komme hen og få noget (...) og hente noget mælk. Og hun var så flov ved det; så malede hun den spand rød, fordi så var den ikke så synlig [1].

Og jeg kan huske hjemme, vi har kørt med køer, og vi har kørt med stude, og vi har kørt med én ko og én stud. Vi blev ikke kørende med hest [2] før 1901.

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.


Ordforklaringer m.m. 

[1] dvs. så var det ikke så let at se, at der var tale om en mælkespand.

[2] dvs. vi havde ikke en hest at spænde for.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
30. maj 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk