Valgplakater for EF-folkeafstemningen 1972

Kilder

Kildeintroduktion:

Sammen med Storbritannien og Irland søgte Danmark i 1961 om medlemskab af EF, men der kom til at gå mere end et årti, inden medlemskabet blev en realitet. Frankrig var nemlig imod britisk medlemskab, og det kom til at gå ud over Danmark, der derfor satte fokus på et tættere økonomisk samarbejde i Norden. Det nordiske samarbejde, NORDEK, blev imidlertid opgivet i 1970, og Danmark orienterede sig igen mod EF og søgte om optagelse.

I Folketinget var der stor opbakning til et dansk medlemskab, og kun Socialistisk Folkeparti var imod. Alligevel var det tidligt i forløbet blevet bestemt at spørgsmålet om dansk EF-medlemskab skulle sendes til folkeafstemning.  Debatten op til afstemningen viste dog hurtigt, at der også i tilhængerpartierne – især Socialdemokratiet – var EF-skeptikere. Fra 1971 blev en stor del af modstanden udenfor partierne varetaget af Folkebevægelsen mod EF, hvis medlemmer var meget aktive i medie- og gadebilledet. Folkeafstemningen var sat til den 2. oktober 1972, og da Norge kort forinden havde stemt nej til EF, troede mange, at det samme ville kunne ske i Danmark. Det endte dog med et klart ja til medlemskabet med 63,3 % af stemmerne.

Nedenfor er gengivet seks af valgplakaterne trykt forud for folkeafstemningen af henholdsvis Folkebevægelsen imod EF, Komiteen for tilslutning til EF og Erhvervenes EF-komité.

#CAROUSEL#