Valgplakater for EF-folkeafstemningen 1972

Kilder

Kildeintroduktion:

Sammen med Storbritannien og Irland søgte Danmark i 1961 om medlemskab af EF, men der kom til at gå mere end et årti, inden medlemskabet blev en realitet. Frankrig var nemlig imod britisk medlemskab, og det kom til at gå ud over Danmark, der derfor satte fokus på et tættere økonomisk samarbejde i Norden. Det nordiske samarbejde, NORDEK, blev imidlertid opgivet i 1970, og Danmark orienterede sig igen mod EF og søgte om optagelse.

I Folketinget var der stor opbakning til et dansk medlemskab, og kun Socialistisk Folkeparti var imod. Alligevel var det tidligt i forløbet blevet bestemt, at spørgsmålet om dansk EF-medlemskab skulle sendes til folkeafstemning. Debatten op til afstemningen viste dog hurtigt, at der også i tilhængerpartierne – især Socialdemokratiet – var EF-skeptikere. Fra 1971 blev en stor del af modstanden uden for partierne varetaget af Folkebevægelsen mod EF, hvis medlemmer var meget aktive i medie- og gadebilledet. Folkeafstemningen var sat til den 2. oktober 1972, og da Norge kort forinden havde stemt nej til EF, troede mange, at det samme ville kunne ske i Danmark. Det endte dog med et klart ja til medlemskabet med 63,3 % af stemmerne.

Nedenfor er gengivet seks af valgplakaterne og partiprogrammerne trykt forud for folkeafstemningen af henholdsvis Komiteen for tilslutning til EF, Erhvervenes EF-komité, SF og Danmarks Kommunistiske Parti. 

De fire statsministre, der ønskede et ja til EF
På plakaten er der billeder af Erik Eriksen (V), Jens Otto Krag (S), Hilmar Baunsgaard (R) og Viggo Kampmann (S) - fire statsministre som alle ønskede et ja til EF. Klik her for at se billedet i en større opløsning. Oprindelse: Komiteen for tilslutning til EF, avisannonce 1. oktober 1972

 

Ja-plakat fra Erhvervenes EF-komité
Store dele af det danske erhvervsliv ønskede optagelse i EF. Klik her for at se billedet i en større opløsning. Oprindelse: Erhvervenes EF-komité, avisannonce 1. oktober 1972

 

Ja-plakat fra Komiteen for tilslutning til EF
Ja-plakat med budskabet om, at et 'nej' ville blive dyrere for danskerne. Klik her for at se billedet i en større opløsning. Oprindelse: Komiteen for tilslutning til EF, avisannonce 1. oktober 1972

 

Flæsk eller fornuft, forsiden til SF's partiprogram om EF og landbruget
Forsiden af SF's valgpjece fra 1972, som med overskriften "FLÆSK eller FORNUFT" argumenterede for et 'nej' til EF. Se hele pjecen via Det Kongelige Bibliotek

 

Sig fra - mens tid er, nej til monopolernes fællesmarked
Forsiden af en valgpjece fra Danmarks Kommunistiske Parti fra 1972 advarede om, at medierne (TV og radio) var 'ekspert-propagandister', der fik 'EEC-propaganda' til at strømme ud i de danske stuer og opsummerede i den tre sider lange pjece, hvorfor danskerne skulle stemme 'nej' til EF. Se hele pjecen via Det Kongelige Bibliotek

 

En SF-plakat, hvori det proklameredes, at Danmark ikke var til salg
Endnu en pjece fra SF fra 1972, hvori det proklameredes, at Danmark ikke var 'til salg'. I programmet blev det uddybet, hvorfor Danmark skulle være uafhængigt fra EF, heriblandt fordi at retten til at bestemme over danske anliggender ikke skulle overlades til andre stater. Se hele pjecen via Det Kongelige Bibliotek