Stauningkronen - en propagandamønt fra 1933

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor ses et eksemplar af den såkaldte Stauningkrone, som blev anvendt af de konservative i deres agitation ved kommunalvalget i marts 1933 som en kritisk kommentar til kronenedskrivningen kort forinden. Den beskårne mønt var opkaldt efter den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning (1873-1942), der i forbindelse med Kanslergadeforliget i januar 1933 havde medvirket til, at den danske krone blev devalueret. Kriseforliget blev indgået af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre i forsøget på at dæmme op for den økonomiske krise med høj arbejdsløshed, en truende storkonflikt på arbejdsmarkedet samt faldende priser og nedgang i eksporten for landbruget. Det Konservative Folkeparti var bl.a. imod devalueringen af kronen, og de var ikke inviteret med ved de afsluttende politiske forhandlinger på Staunings bopæl i Kanslergade natten mellem den 29. og 30. januar 1933.

I forbindelse med kommunalvalget i marts 1933 fik de konservative fremstillet propagandamønten, hvor der var skåret et betydeligt stykke af, for at vise deres utilfredshed med nedskrivningen af kronen. Mønten blev distribueret af den konservative vælgerforening for København og Frederiksberg. Sammenlignet med en almindelig enkrone manglede Stauningkronen 44 %, hvilket skulle vise kronens forringelse ved devalueringen. Den danske krone fulgte kursen for den britiske sterling, der var faldende i forhold til guldprisen, og kronens guldværdi faldt til omkring 56 øre. Landet over solgte de konservative valgbureauer Stauningkronen til en pris på 56 øre til støtte for de konservative vælgerforeninger. Den beskårne mønt var fremstillet på metalvarefabrikken Rich. Müller i København i et oplag på ca. 50.000 stk. Hvor datidens ’rigtige’ enkrone havde Christian 10.s monogram, stod der på propagandamønten ”STAUNING KRONE” på både for- og bagsiden. Ideen til Stauningkronen kom muligvis fra politikeren Carsten Raft (1895-1965), der var partisekretær og propagandachef i Det Konservative Folkeparti i 1933-36.

Nationalmuseets eksemplar af Stauningkronen

Propagandamønt fra 1933 til fordel for Det Konservative Folkeparti op til kommunevalget 9. marts 1933
Nationalmuseets beskrivelse: Propagandamønt fra 1933 til fordel for Det Konservative Folkeparti op til kommunevalget 9. marts 1933. Mønten illustrerer devalueringen af den danske krone, idet 44 procent af mønten mangler. Budskabet skulle således være, at den danske krone nu kun var 56 øre værd. De konservative havde været kraftige modstandere af Kanslergadeforliget 30. januar 1933 mellem regeringen (Socialdemokratiet og de Radikale) samt Venstre, der bl.a. havde resulteret i en devaluering af den danske krone. Fra: Nationalmuseet


Annonce for Stauningkronen i Viborg Stifts-Tidende 6. marts 1933
Annonce for Stauningkronen i Viborg Stifts-Tidende 6. marts 1933


Annonce fra Lolland-Falsters Stifts-Tidende 14. marts 1933
Annoncen fra Lolland-Falsters Stifts-Tidende 14. marts 1933 viser et eksempel på, hvordan Konservativ Ungdom i Nykøbing anvendte Stauningkronen som betaling for adgang til en fastelavnsfest på Hotel Phønix


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 
Logo for 100 danmarkshistorier    Logo for Aarhus Universitetsforlag

Om kilden

Dateret
1933
Oprindelse
Nationalmuseet
Kildetype
Illustration
Medietype
Foto , Tekst
Sidst redigeret
9. marts 2023
Sprog
Dansk
Litteratur

Bonefeld, Olav J.: ”Et Stauning-Minde”, Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig, nr. 2., 9. oktober (2007).

Krake, Kristina: Kanslergadeforliget. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2023).

Møntsamlernyt, nr. 1 (1973), s. 12-14.

Udgiver
danmarkshistorien.dk