Statskirke og magtstat, 1523-1660

Film

I denne film fortæller Carsten Porskrog Rasmussen om de samfundsforandringer, der medvirkede til at styrke statsmagten i perioden 1523-1660.

Særligt to samfundsforandringer styrkede statsmagten. Den første var reformationen. Med reformationen i 1536 forsvandt den katolske kirke som selvstændig magt i samfundet, og kirkens enorme rigdomme tilfaldt kongemagten. Kirken blev en statskirke, der på mange måder var under kongens kontrol. Den anden var udviklingen på det militære område. I perioden blev Danmark involveret i en række krige, der medførte en eksplosion i de statslige udgifter og dermed et forøget skattetryk også i fredstid. Resultatet blev gennemgribende ændringer i forvaltnings- og statsapparatet, som fik form af en militær- og skattestat, også kaldet magtstat, og i sidste ende et nyt politisk system, enevælden.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.  

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.