Carsten Porskrog Rasmussen

Overinspektør, dr.phil.
Museum Sønderjylland

Adjungeret professor
Aarhus Universitet

Forskningsområder: Danmark under renæssancen og enevælden; landbrug, adel, godser og herregårde; fyrster og statsdannelse; Sønderjylland  

Læs mere om Carsten Porskrog Rasmussen


Medforfatter til Lektion 4 om reformation og magtstat 1523-1660 i Aarhus Universitets online kursus i danmarkshistorie og Module 4: Reformation and Power State, 1523-1660, Aarhus University's Open Online Course in Danish History.