Adelen og standssamfundet, 1523-1660

Film

I denne film fortæller Carsten Porskrog Rasmussen om standssamfundet og dets udvikling efter reformationen og frem til enevældens indførelse i 1660.

Efter reformationen i 1536 var Danmark fortsat et standssamfund med fire forskellige stænder: adelen, gejstligheden, borgerskabet og bondestanden. Mens adelen og gejstligheden før reformationen havde udgjort de fornemste og højest privilegerede stænder, var adelen efter reformationen landets ubetinget fornemste, mest privilegerede og mest magtfulde stand. Gejstligheden var stadig en stand for sig med særlige privilegier, men den havde nu mere til fælles med borgerskabet end med adelen. Borgere og gejstlige havde begge privilegier, men ingen større andel i samfundets politiske ledelse. Borgerstanden blev dog gradvist rigere og mere selvbevidst og begyndte efterhånden at kræve samme indflydelse og ret til samme embeder som adelen. Den fjerde stand, bondestanden, var langt den største stand. Bondestanden blev hovedsageligt udgjort af fæstebønder, der ikke havde nogen særlige rettigheder, men derimod pligter over for både kongen, adelstanden og kirken.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.  

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.