Introduktion til perioden 'reformation og magtstat', 1523-1660

Film

I denne film giver Charlotte Appel en introduktion til perioden 1523-1660, der særligt kendetegnes ved reformationen og fremvæksten af en magtstat.

Perioden blev indledt med politisk, religiøs og social uro i forbindelse med reformationsbevægelse og borgerkrigen Grevens Fejde. Med den nye lutherske kirkeordning fra 1536-37, hvor kongen blev leder af en selvstændig dansk kirke, blev kongemagten styrket både politisk og økonomisk. Samtidig lykkedes det adelstanden at udbygge sin position som rigets ubetingede elite. I perioden blev Danmark involveret i en række krige, der medførte en eksplosion i de statslige udgifter og dermed et forøget skattetryk. Resultatet blev en såkaldt militær- og skattestat. Ved periodens slutning måtte store dele af riget afstås til Sverige, og et statskup banede vejen for indførelse af enevælde i 1660.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.  

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv.