Charlotte Appel

Lektor, dr. phil.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Forskningsområder: dansk social og kulturhistorie med særlig vægt på kirke- og skolehistorie fra 1500-tallet og fremefter

Læs mere om Charlotte Appel


Medforfatter til Lektion 4: Reformation og magtstat, 1523-1660 i Aarhus Universitets online kursus i danmarkshistorie og Module 4: Reformation and Power State, 1523-1660, Aarhus University's Open Online Course in Danish History.