Charlotte Appel

Lektor, dr. phil.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Forskningsområder: dansk social og kulturhistorie med særlig vægt på kirke- og skolehistorie fra 1500-tallet og fremefter.   

Læs mere om Charlotte Appel


Forfatter til Lektion 4 om reformation og magtstat 1523-1660 i Aarhus Universitets online kursus i danmarkshistorie