Danmarkshistorier gennem tiden - historiografi og historieskrivning

Film

I denne film fortæller Charlotte Appel om historiografi og historieskrivning gennem tiden. Anledningen er udgivelsen af En danmarkshistorie - fra middelalder til nutid af forskere fra Historisk Afdeling ved Aarhus Universitet i 2021, der er den trykte udgave af teksten fra onlinekurset med samme titel. Historiografi er det at beskæftige sig med historieskrivningens egen historie. Det vil sige undersøgelser af, hvordan fremstillinger af historien er forankret i den tid, hvor de blev til, og hvad det har betydet for historikernes fokus, tolkninger samt til- og fravalg.

Den første samlede fortælling om Danmark blev skrevet af Saxo omkring år 1200 og handlede om Danernes – ikke mindst de danske kongers – bedrifter. I løbet af 1800-tallet fik danmarkshistorien som genre for alvor gennemslagskraft med fokus på det nationale og folket, og der er siden skrevet mange samlede fremstillinger med skiftende syn på og analyser af udviklingen i landet og befolkningens historie. Eksempelvis kom der i 1970'erne med den marxistiske historieskrivning fokus på klassekamp og undertrykkelse af bønderne gennem tiden. Her i begyndelsen af det 21. århundrede har der i historieskrivningen fx været en øget interesse for emner som klima, køn og diversitet, hvilket vidner om, at der er en historisk udvikling i måden, danmarkshistorien skrives på, som er påvirket af faghistorikernes samtid.

Filmen er en del af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie.

Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.  

Se flere film i danmarkshistorien.dk's filmarkiv