Historieskrivningens historie 3

Film

Hvad er historieskrivning, og hvordan har man skrevet danmarkshistorie igennem tiden? I denne filmrække giver ph.d. og historiker Pelle Oliver Larsen et overblik over historieskrivningens historie i Danmark - fra vikingetidens runesten over den nationale historieskrivning til nutidens mangeartede historieskrivning om alt fra storpolitik til minoritetskulturer.

Denne tredje del handler om den nyere historieskrivning: fra et øget fokus på kildekritik i begyndelsen af 1900-tallet over marxistisk socialhistorie efter 2. verdenskrig til kulturhistorien med fokus på hverdagslivet og nutidens mange forskellige typer historieskrivning. I dag gøres hele det menneskelige liv til genstand for historie, alt har sin historie.

Klik på 'CC' og vælg 'dansk', hvis du vil se filmen med undertekster.  

Se flere film i vores filmarkiv.