Referat fra møde i Kvindeligt Arbejderforbund, 1896

Kilder

Kildeintroduktion:

Kvindeligt Arbejderforbund (KAF) blev stiftet i 1885 og var i begyndelsen en lokal fagforening for københavnske vaske- og rengøringskoner. Det blev dog hurtigt en fælles fagforening for alle kvinder i den københavnske industri. I løbet af 1890’erne indkaldte KAF flere gange til agitationsmøder for industriens kvinder. På disse møder optrådte fremtrædende personligheder som talere, bl.a. Johanne Meyer fra Kvindelig Fremskridtsforening. Den 31. august 1896 afholdt KAF et af disse møder, hvorpå også Johanne Meyer talte. Her er avisen Social-Demokratens beskrivelse af mødet. 

Anna Olivia Nielsen
Anna Olivia Nielsen var gennem sit engagement i fagforeninger og i Socialdemokratiet forkæmper for kvinders rettigheder, særligt på arbejdsmarkedet. I 1901 blev hun den første formand i Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD). Fra bogen: Jo, det kunne nytte (1901)   


De kvindelige Fagforeninger afholdt i Mandags Møde paa Vodroflund.

Den store Sal var fyldt til sidste Plads.

Efter at Sangforeningen havde sunget forskellige Numre, bød Formanden for det kvindelige Arbejderforbund, Fru Olivia Nielsen velkommen. Derefter talte Fru Johanne Meyer om ”Kvinden som Menneske og Borger”. Taleren imødegik den gamle Opfattelse, at Kvinden ikke havde saa mange Fornødenheder som Manden, hvorledes at man vel erkendte hende som Menneske, men dog under Skin af Beskyttelsesteorien holdt hende nede i Umyndighedstilstand saa hun blev et let Bytte for egennyttige Arbejdsgivere. I den realistiske Belysning, som Arbejdsløsheden og Nøden i Samfundet kastede over Forholdene, faldt imidlertid den hykleriske Maske af den gamle Teori, der paastaar, at den svage Kvinde maa beskyttes. Fru Meyer bad Socialdemokratiets Mænd og Kvinder være paa deres Post overfor dette ”Beskyttelsesspøgelse”, der i vor moderne Tid igen dukker op. Man vil beskytte ”Kvinder og Børn” mod Natarbejde, hedder det, men i Virkeligheden betyder det, at man fratager Kvinden at ernære sig paa en hæderlig Maade. Skal der laves Beskyttelseslove skal de gælde baade for Mænd og Kvinder – og Børnearbejde fuldstændig afskaffes.

Fru Bogbinder Hansen talte om Lassalles[1] Ord ”Den forbandede Fordringsløshed”. Den var Kvindernes Ulykke. Medens Manden sørgede for at organisere sig for at højne deres Løn, var Kvinderne alt for fordringsløse til at trænge sig frem. Medens Mænd var saa fornuftige at sørge for at spise sin gode Middagsmad, nøjedes Kvinderne med en Kop Kaffe. Før de overvandt den ”forbandede Fordringsløshed” naaede Kvinderne ikke frem.

Begge Foredragsholderne hørtes med den mest levende Interesse og høstede et stærkt Bifald.

Sangforeningen sang til stor Fornøjelse igen flere Numre, og Fru Nielsen sluttede dette særdeles vellykkede Møde.


Ordforklaringer m.m.

[1] Ferdinand Lassalle (1825-1864): tysk politiker og forfatter. Hørte til grundlæggerne af arbejderbevægelsen og det tyske socialdemokrati.

Om kilden

Dateret
03.11.1896
Oprindelse
Social-Demokraten 3. september 1896, s. 2
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. december 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
03.11.1896
Oprindelse
Social-Demokraten 3. september 1896, s. 2
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. december 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk