Hollænderne i Helsingør - historien om en velhavende indvandrerkoloni i renæssancens Danmark

Film

I filmen fortæller Liv Appel fra Museum Nordsjælland om Helsingør i renæssancen ca. 1536-1660. Øresundstolden gjorde byen til en rig og driftig handelsby. Det tiltrak folk sydfra. Der var især en stor gruppe handelsfolk og håndværkere fra Nederlandene, der har sat varige spor i byen. I Helsingør blev de fremmede folk i datiden omtalt under ét som hollændere. Derfor betegnes indvandrerne fra Nederlandene i filmen som hollændere, idet det var sådan, de blev identificeret i samtidens kilder fra Helsingør. 

Filmen er lavet i et samarbejde mellem danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet og forskningsprojektet Urban Diaspora – Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centers og Arkæologisk Afdeling, Museum Nordsjælland.

Læs mere om forskningsprojektet her.