HØR: Karen Jespersen fortæller om søstersolidaritet 1981

Kilder

Kildeintroduktion:

Karen Jespersen fortæller om betydningen af søstersolidaritet i dette interview fra 1981. I rødstrømpebevægelsens basisgrupper diskuterede man både politik, privatliv og arbejdsliv. Diskussionerne foregik i runder, så alle kom til orde, og der var en fast 'siden-sidst' runde og til slut en kritik/selvkritik runde. Denne arbejdsform var et opgør med tidligere kendte autoritære organisations- og mødeformer. Man ville undgå elitedyrkelse og ledere - alle var ansvarlige for, at møderne blev vellykkede. Man diskuterede egne erfaringer og privatliv som en bevidst del af politikken. Kvinder blev klar over, at de erfaringer, de havde både fra privat- og arbejdsliv, ikke var enestående, men i vid udstrækning var identiske med andre kvinders. Det var denne fælles erkendelsesproces, der var grundlaget for rødstrømpernes politik.

    

Karen Jespersen

Karen Jespersen. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.