HØR: Christian 10.s proklamationstale efter Frederik 8.s død i 1912

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne grammofonoptagelse fra 17. december 1913 høres en gengivelse af Christian 10.s proklamationstale fra 1912 afholdt umiddelbart efter Frederik 8.s død den 14. maj. I talen giver Christian 10. udtryk for den store sorg, der har ramt ham og Frederik 8.s nærmeste, samt det store ansvar, der nu hviler på hans skuldre. Han understreger, at han vil have Danmarks lykke, frihed og selvstændighed som sine primære målsætninger.

Transskribering:

Et tungt budskab har ramt alle danske. Kongen, min højtelskede fader, som selv ventede at komme sund og rask tilbage, er pludseligt død. En dyb sorg har ramt min højtelskede moder, og alle os hans nærmeste, ligesom enhver danske.

Et tungt ansvar er nu lagt på mine skuldre, men jeg håber, at den samme tillid der vistes min højtelskede fader, også vil blive vist mig. Danmarks lykke, frihed og selvstændighed skal være mit mål, og alle danske mænd der vil det samme, give hinanden hånden derpå.

Gud skærme og velsigne vort gamle fædreland. Danmark leve.

Dette har jeg, Christian 10. konge ved Danmark, talt i grammofon fra Amalienborg Slot den 17. december 1913.Konseilspræsident Klaus Berntsen udråber den 15. maj 1912 Christian 10. til konge fra Amalienborgs balkon, hvorefter kongen træder frem og holder en tale til folkemængden. Til allersidst i optagelsen kommer dronning Alexandrine og prinserne Frederik og Knud også ud på balkonen. Fra: danmarkpaafilm.dk, Filmcentralen / Det Danske Filminstitut

Frederik 8.
Portræt af den ældre Frederik 8., malet af Otto Bache i 1909, da kongen var 66 år. Fra: Kongernes Samling

Christian 10. udråbes til konge fra Amalienborgs balkon i 1912
Christian 10. udråbes til konge fra Amalienborgs balkon den 15. maj 1912. Foto: Wikimedia Commons

Om kilden

Dateret
19.12.1913
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
17. juni 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk