"Henrik Ibsens Manuskript" satiretegning i Blæksprutten, 1892

Kilder

Kildeintroduktion:

Af de mange ting Blæksprutten fandt latterlige i 1890'erne, var der næppe nogen som blev fundet ligeså latterlig som det norske nationale forfatterikon Henrik Ibsen. Ibsen var en fast gæst i Blæksprutten, som holdt af at fremstille ham som en selvhøjtidelig hissigprop. Her er det en tegning fra 1892, hvor hele Norge er troppet op for at fejre, at han poster sit seneste manuskript til forlaget.

Julehæftet Blæksprutten udkom første gang i 1889, og er den dag i dag stadig et populært humoristisk årsskrift. Blæksprutten udkom oprindeligt på Ernst Bojesens forlag, hvor det erstattede årshæftet Oldfux, der var udkommet siden nytår 1880/81. 

Henrik Ibsen aflevere manuskript, Blæksprutten 1892

Henrik Ibsen bragte i Dag kl. 11.35 sit manuskript paa Posten

(Telegr. til Ritz. Bureau)

Da Ibsen lagde i paany.

Mel. Ja vi ælsker dette lannet.

Norges gamle Klipper skælve
Som et Espeløv;
Norges Fosser, Norges Elve
Stanse deres Tøv;
Havets salte Bølger bide
I det faste Land:
Snart skal Henrik Ibsen skride
Ned ad Carl Johan.
Snart skal Henrik Ibsen skride
Ni-na - ned ad Carl Johan.

Op er alle Klude hejste
Paa de tusind Hjem;
Ned er alle Lapper rejste
For at se paa dem.
Hammersfest er ganske øde,
Tomt staar Trondhjem Stift,
Alle vil se Ibsen møde
Med sit Manuskrift.
Alle vil se Ibsen møde
Med sit M-Ma-Malluskrift.

Alt hvad der vel duer i Norden
Kom til Norges Strand;
Den Kanon, der laa i Fjorden,
Halet var i Land;
Journalisterne, der skrive
Om, hvad der er stort,
Som Ignotus og som Schiwe,

Rejsen did har gjort.
Hr. Ignotus og Hr.. Schiwe
Rejsen di-da-did har gjort.

Se paa Grand! Der er Facaden
Festligt dekorert;
Syv Tribuner er paa Gaden
Malerisk gruppert;
Folk har trodset Nattefrosten
Og har sovet her:
Henrik Ibsen skal paa Posten,
Gud ved, naar det sker?
Henrik Ibsen skal paa Posten,
Gud véd, ni-na-naar det sker.

Mange Dage blev man skuffet,
Mangen søvnløs Nat,
Da med et man skreg og puffed:
»Nu man sér hans Hat.«
Og Orkestrets Toner rene
Klinger mit Gefühl:
»Ensom er jeg - ej alene.«
Dernæst Jubelhyl.
Ensom er han - ej alene
Under Ji-Ja-Jubelhyl

Se ham ned ad Gaden komme,
Bred og stolt og stærk!
I den venstre Sidelomme
Har han gemt sit Værk.
Ej han lader sig forstyrre,
Langsomt frem det bær,
Han ta'r sex á syv og fyrre
Skridt i hvert Kvarter.
Han ta'r sex á syv og fyrre
Skri-Skra-Skridt i hvert Kvarter.

Sluttet inde stramt i Frakken
- Den er knappet tæt -
Med en Flip - lidt løs i Nakken -
Og med fast Manchet,
Gaar han frem - en høj Cylinder
Bær han som han vil
Henrik Ibsen med sit splinter-
Nye Skuespil.
Henrik Ibsen med sit splinter-
Nye Ski-Ska-Skuespil.

Se i spændt Forventning bæver
Hele Vrimmelen,
Højre Tommeltot han hæver
Op mod Himmelen.
Alle tier - ingen taler,
Andagt griber dem,
Medens han med Kejten haler
Digterværket frem.
Stille! han med Kejten haler
Digtervi-va-værket frem.

Der er næsten ikke nogen,
Der ej grebet bli'r
Den Secund, han staar med Bogen
Indsvøbt i Papir,
Bogen, som skal gaa og gælde
Snart for genial,
Naar den naar fra Norges Fjælde
Ned til Gyldendal.
Naar den naar fra Norges Fjælde
Ned til Gi- Ga-Gyldendal.

Nu! det gav et Bums i Kassen,
Som blev hørt i Skien,
Eljenraabene fra Massen
Genlød i Berlin,
Huldren slog paa sine Strænge,
Nøkken dansed Reel,
Og et »Ibsen leve længe«
Bragte Morten Kiil.
Og et »Ibsen leve længe«
Bragte Mi-Ma-Morten Kiil.

Navet paa det, nye Stykke
Ikkun Græbe ved,
Han skal nemlig Bogen trykke
I al Hemlighed.
Hegel skal ha' sagt til Græbe:
»De maa holde tæt,
Jeg har' nemlig loft, at dræbe
Hvo,der røber det.
Jeg har li-la-loft at dræbe
Hvo, der ri-ra-røber det«.

Om kilden

Dateret
1892
Oprindelse
Blæksprutten, 1892. Ernst Bojesens forlag
Kildetype
Satiretegning
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
31. august 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1892
Oprindelse
Blæksprutten, 1892. Ernst Bojesens forlag
Kildetype
Satiretegning
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
31. august 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk