"Cykelløb" satiretegning i Blæksprutten, 1892

Kilder

Kildeintroduktion:

Cykling og cykelløb var et ret så nyt fænomen i 1890'erne, og som så mange nye diller måtte den finde sig i en del spot og latterliggørelse. Her er det Blækspruttens Axel Thiess (1860-1926), der har tegnet en rytter, der har været så tåbelig at cykle hele landet rundt. Billedet viser dog også, at der allerede dengang var mange både journalister og tilskuere, der var parate til at prise de nye sportsfolk.

Julehæftet Blæksprutten udkom første gang i 1889, og er den dag i dag stadig et populært humoristisk årsskrift. Blæksprutten udkom oprindeligt på Ernst Bojesens forlag, hvor det erstattede årshæftet Oldfux, der var udkommet siden nytår 1880/81. 

Cykelløb, Blæksprutten 1892
Blækspruttens Axel Thiess' tegning af en cykelrytter, der har cyklet hele landet rundt. Fra: Blæksprutten

Sejrherren i Danmarksløbet

"Vi vil højne vort Land"

1. juli: Sejrherren i Danmarksløbet blev Rasmus V. Lunge. Han tilbagelagde de 200 danske Mile i 55 timer 2 Minutter og 7 1/9 Secund. Fra i Dag tilhører hans Navn Kulturhistorien. Under Løbet nød han ikke andet end lidt klar Bouillon, der blev sprøjtet ind i ham, mendens der pumpedes Luft i Ringene. Hans Rekord har hævet Danmarks navn op i Niveau med de mest fremskredne nationer. Aldrig vil vi glemme, hvad vi skylder Rasmus V. Lunge. Naar han om et Par Maaneder er kommet sig efter den sunde og oprivende Tur, vil en Kreds af ansete Mænd og Kvinder udbede sig Tilladelse til at lade ham male i Cykelolie og ophænge i det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot.

Om kilden

Dateret
01.07.1892
Oprindelse
Blæksprutten, 1892. Ernst Bojesens forlag.
Kildetype
Satiretegning
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
26. august 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk