Erklæring fra USA om Danmarks højhedsret til Grønland, 4. august 1916

Kilder

Kildeintroduktion:

Den amerikanske regering udstedte 4. august 1916 en erklæring til den danske regering om, at amerikanerne ikke ville gøre indsigelser, hvis Danmark udvidede sine interesser i Grønland til at omfatte hele øen. Erklæringen blev givet som et særskilt tillæg til salgstraktaten mellem Danmark og USA angående salget af Dansk Vestindien til USA. Salgstraktaten blev også underskrevet 4. august 1916. Danmark havde siden kolonisationens begyndelse i 1721 overvejende været til stede på den grønlandske vestkyst. Men fra 1880’erne begyndte flere danske ekspeditioner at trænge frem i hidtil ufremkommelige områder i Nord- og Østgrønland. I 1894 grundlagde søofficeren og polarforskeren Gustav Holm (1849-1940) byen Ammassalik på østkysten. Og i 1909-10 grundlagde polarforskerne Knud Rasmussen (1879-1933) og Peter Freuchen (1886-1957) den private handelsstation Thule i Nordgrønland, der blev solgt til den danske stat i 1937. På vegne af den amerikanske regering underskrev den amerikanske udenrigsminister Robert Lansing (1864-1928) erklæringen, der gav amerikansk støtte til Danmarks ønske om at få højhedsret til hele Grønland. Med et pennestrøg anerkendte amerikanerne dermed, at hele Grønland retteligt var et dansk område.

Det var en meget vigtig tilkendegivelse. På den ene side forhindrede erklæringen, at Danmarks bestræbelser på at underlægge sig hele Grønland, der ellers var foregået siden 1880'erne, pludselig blev anset som et brud på Monroedoktrinen. Doktrinen var blevet bekendtgjort i en erklæring af præsident James Monroe (1758-1831) under et møde i 1823. Den sagde, at USA ikke ville acceptere nye europæiske fremstød i Amerika. Grønland var også omfattet af Monroedoktrinen. På den anden side banede den amerikanske erklæring vejen for, at andre stater ville acceptere de danske krav. I takt med USA’s indtræden som storpolitisk aktør i de sidste årtier af 1800-tallet, så var det meget forudseende at sikre amerikanernes støtte til dansk højhedsret til hele Grønland. Den eneste statsmagt, der åbent protesterede imod de danske krav, var den norske regering. Norge ønskede på det tidspunkt at udvide sine aktiviteter i Arktis til gavn for den norske fiskeindustri. I den forbindelse kom de danske krav på hele Grønland i vejen. Den 21. maj 1921 erklærede Danmark, at hele Grønland var underlagt dansk overherredømme.

Nedenfor er erklæringen gengivet først i den originale version på engelsk og derefter i en version på dansk oversat af ph.d.-stipendiat Simon Mølholm Olesen.    

Erklæring fra den amerikanske regering til den danske regering
Erklæring fra den amerikanske regering til den danske regering, hvori amerikanerne anerkendte Danmarks højhedsret til Grønland. Givet i forbindelse med salget af Dansk Vestindien til USA. Erklæringen opbevares i Udenrigsministeriets arkiv på Rigsarkivet. Foto: Rigsarkivet, Arkivalieronline 


DECLARATION.

In proceeding this day to the signature of the Convention respecting the cession of the Danish West-Indian Islands to the United States of America, the undersigned Secretary of State of the United States of America, duly authorized by his Government, has the honor to declare that the Government of the United States of America will not object to the Danish Government extending their political and economic interests to the whole of Greenland.

Robert Lansing.

New York, August 4, 1916


ERKLÆRING.

I forbindelse med denne dags undertegning af konventionen angående afståelsen af De dansk-vestindiske Øer til Amerikas Forenede Stater, har den undertegnede udenrigsminister for Amerikas Forenede Stater, behørigt bemyndiget af sin regering, æren at erklære, at Amerikas Forenede Staters regering ikke vil gøre indsigelse overfor den danske regering, hvis den udvider sine politiske og økonomiske interesser til hele Grønland.

Robert Lansing.

New York, 4. august 1916

Om kilden

Dateret
04.08.1916
Oprindelse
Rigsarkivet, Udenrigsministeriet, E4 Traktater
Kildetype
Erklæring
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
20. marts 2018
Sprog
Engelsk, Dansk oversættelse
Udgiver
danmarkshistorien.dk