Den Kgl. Grønlandske Handel - Et finmasket og mandskabskrævende handelsnet

Film

I 1776 overtog Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) administrationen af monopolhandlen i de danske kolonier i Grønland. Trods en geografisk spredt befolkning lykkedes det KGH at etablere et effektivt og finmasket handelsnetværk.

I denne film kan du høre Ole Marquardt, lektor emeritus i historie fra Grønlands Universitet og Aarhus Universitet, fortælle om de væsentligste handelsvarer i Grønland, om begreberne udhandling og indhandling samt om KGH’s udfordringer og generelle virke i de 13 kolonidistrikter i Grønland. 

Filmen er udarbejdet af danmarkshistorien.dk med støtte fra Den Grønlandske Fond.

Klik på 'CC' og vælg 'dansk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i vores filmarkiv.  

Om filmen

Forfatter(e)
Ole Marquardt
Tidsafgrænsning
1721 -1901
Sidst redigeret
13. oktober 2017
Udgiver
danmarkshistorien.dk