Udråbelsen af Margrethe 2. på Christiansborg Slotsplads, 15. januar 1972

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 15. januar 1972 blev proklamationen af Dronning Margrethe 2. som ny regent udråbt fra balkonen på Christiansborg Slot. Hendes far, Frederik 9., var død om aftenen dagen før efter kort tids sygdom. Tronfølgeren Margrethe (født 1940, regent 1972-2024) var blevet indsat som rigsforstander den 3. januar 1972, hvor Frederik 9. (født 1899, regent 1947-1972) blev ramt af et hjertetilfælde. 

Selve tronskiftet fandt sted ved kongens død den 14. januar kl. 19.50, idet tronfølgeren blev regent i samme øjeblik, som den afgående monark døde. Dagen efter blev der kl. 14 holdt møde i Statsrådet, hvor det nye statsoverhoved mødtes med regeringen og underskrev et dokument, der proklamerede hendes tronbestigelse for det danske folk. Efterfølgende blev tronskiftet bekendtgjort officielt af den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag (1914-1978) på balkonen på Christiansborg Slot. Som et symbol på det danske monarkis konstitutionelle status er konger eller regerende dronninger, efter Grundloven fra 1849, blevet udråbt af statsministeren, der tre gange for den fremmødte folkemængde meddeler, at kongen er død, og fremsætter ønsket om, at den nye regent skal leve.

På Christiansborg Slotsplads var mange mennesker mødt frem for at overvære udråbelsen af den nye monark fra kongebalkonen på slottets nordside og hylde dronning Margrethe. Efter proklamationen og dronningens tale kom prins Henrik (1934-2018) ud på balkonen og hilste på de mange fremmødte på slotspladsen. Fra Batteriet Sixtus på Nyholm blev der affyret en salut på tre gange 27 skud, en tredobbelt stor kongelig salut, og flaget, der havde været på halv på grund af kongens død, blev hejst til tops. Efterfølgende kørte parret fra Christiansborg Slot i åben karet til Amalienborg. På Amalienborg Slot kom det nye kongelige regentpar frem på residenspalæets balkon sammen med sønnerne kronprins Frederik og prins Joachim, for at hilse på de mange fremmødte.

Nedenfor ses først statsminister Jens Otto Krags korte tale med mindeord om Frederik 9., hans hilsen og velkomst til den nye regerende dronning samt udråbelsen af den nye majestæt, som afsluttes med et ni-foldigt leve for landets regent. Dernæst ses dronningens korte tale, der afsluttes med hendes valgsprog. Proklamationen kan ses i filmklippet "Leve Dronning Margrethe" fra Danmark på film.

Proklamationen af Margrethe 2. efter Frederik 9.s død 
 

Statsminister Jens Otto Krag: Det er med oprigtig sorg, nationen har erfaret, at kong Frederik 9. er død. Vi vil med taknemmelighed mindes kong Frederiks gerning som Danmarks konge. Det danske samfund har oplevet en rig udvikling gennem de 25 år, hvor kong Frederik var vort lands værdige statsoverhoved. 

Idet vi hilser Danmarks nye statsoverhoved, og ønsker lykke for hendes liv og gerning og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsskik tre gange udråbe:

Kong Frederik den 9. er død! Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.!

Kong Frederik den 9. er død! Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.!

Kong Frederik den 9. er død! Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.!
 

Et nifoldigt leve (i kor): Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra!
 

Dronning Margrethe 2.: Min elskede far, vor konge, er død. Og en stor sorg har ramt os alle. Men størst er sorgen for min mor, dronning Ingrid. Mod hende rettes alle varme tanker. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre. Og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv. Den kærlighed og trofasthed, som det danske folk i alle disse år har vist min far, blev selve grundlaget for hans kongegerning. Måtte den tillid, der vistes min far, også blive mig til del. Det beder jeg om. Det er den støtte, som vil gøre mig det muligt at udføre mit hverv som Danmarks dronning. Det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft. Så hjælpe mig Gud.

Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke.


Se proklamationen på Christiansborg Slotsplads lørdag den 15. januar 1972 kl. 15, hvor statsminister Jens Otto Krag udråber tronfølgeren til Dronning Margrethe 2. af Danmark. Fra: Danmark på film, Det Danske Filminstitut


Margrethe 2.
Dronning Margrethe 2. på dagen for udråbelsen på Christiansborg Slot 15. januar 1972. Dronningen ses i sorg, klædt i sort og med sørgeslør, samt med elefantordenens bånd. Foto: Peter Elfelt, Den Kongelige Fotografisamling

Om kilden

Dateret
15.01.1972
Oprindelse
Det Danske Filminstitut: Leve Dronning Margrethe (1972)
Medietype
Film
Sidst redigeret
5. januar 2024
Sprog
Dansk
Litteratur

Larsen, Christian: "Da Statsministeriet planlagde Frederik 9.s død" i Siden Saxo nr. 42 (2012), s. 42-49

Udgiver
danmarkshistorien.dk