Stavnsbånd og landboreformer, 1733-1800

Quiz

Hvornår blev stavnsbåndet indført, hvad kunne fripasset, som bønderne kunne købe af godsejeren for 300 rigsdaler, bruges til, og hvornår var stavnsbåndet ophævet for alle danske bønder? Bliv klogere på disse spørgsmål, og test dig selv med denne quiz.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om Stavnsbånd og Landboreformer. Temaet er en del af en række 1700-talstemaer, som udgives i anledning af den kulturhistoriske festival Århundredets Festival, som i 2012 handlede om 1700-tallet. Til dette tema er knyttet en quiz med 10 spørgsmål af forskellig type. Alle spørgsmål kan besvares ud fra det materiale, der er tilknyttet temaet.