"Magtkamp om pension", artikel i Fagbladet, 27. oktober 1989

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne artikel fra fagforeningen SiD's medlemsblad Fagbladet beskrives det, hvordan der i 1989 var uenighed i den danske fagbevægelse i forbindelse med indførelse af arbejdsmarkedspension. Den nye pensionsordning blev indført i årene 1989-91. Gennem bidrag fra både lønmodtagere og arbejdsgivere gav den en tillægspension til folkepensionen, så langt færre pensionister oplevede en stor indtægtsnedgang. Fagforeningen Dansk Metal ønskede at forhandle en særskilt pensionsordning for sine egne medlemmer, mens fagbevægelsens hovedorganisation LO og SiD (Special Arbejderforbundet i Danmark) ønskede en samlet forhandling om en solidarisk pensionsordning i industrierhvervene, helst gennemført på politisk plan igennem Folketinget.

SiD organiserede specialarbejdere, ufaglærte arbejdere samt på enkelte områder faglærte arbejdere. Fagforeningen blev oprettet i 1897 og blev i 2005 sammenlagt med Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark til 3F, Fagligt Fælles Forbund.

MAGTKAMP om pension

Ny struktur blandt industriens arbejdsgivere kan ændre pensions-ønsker

Af Peder Munch Hansen

Den kommende organisation for industriens arbejdsgivere, IA[1], kan være en hindring for en pensionsaftale inden for industrien.

Mens Jernet[2] hidtil selv har forhandlet overenskomst med CO-Metal, bliver magten ændret, når Industrifagene fra 1. januar kommer med i den ny organisation, IA. Jernet ønsker en fælles overenskomst, der dækker både Jernets gamle overenskomst med CO-Metal[3] og Industrifagenes overenskomst med SiD og Kvindeligt Arbejderforbund, KAD.

I Industrifagene siger direktør Ole Røtzler Møller[4], der fra januar er direktør i IA, at SiD og KAD aldrig har ønsket en pensionsaftale inddraget i forhandlingerne.

- Vi har naturligvis drøftet hele situationen med Jernet - en fælles overenskomst og en pensionsaftale. Men hidtil har den jo aldrig været et krav fra arbejdersiden inden for vort område, siger Ole Røtzler Møller.

Magten ændret

Det skabte i sidste uge røre, da Metals og CO-Metals formand, Georg Poulsen[5], meldte ud, at CO ville have genoptaget pensionsdrøftelser med Jernet.

LO's formand, Finn Thorgrimson[6], er modstander af, at enkelte områder bryder igennem.

- Det vil være uheldigt, hvis der er særskilte pensionsordninger. Det kan være de bedrestillede, der henter mere hjem. Vor opfattelse er, at skal vi have en pensionsordning, skal den omfatte alle, siger Finn Thorgrimson.

Det er ingen hemmelighed, at det i CO-Metal især er Metal, der ønsker en pensionsordning. Som største forbund i organisationen har Metal hidtil stået stærkt. Men når modparten for fremtiden bliver IA, er magten ændret på arbejderside. IA kommer [ikke] kun til at forhandle med repræsentanter for 45.000 Metal-medlemmer, men med repræsentanter for 52.000 SiDere og 23.000 KAD' ere.

I SiD siger forbundsformand Hardy Hansen[7], at han lige som LO's formand er modstander af særskilte pensionsordninger.

- Det er i orden, at der indledes nogle tekniske drøftelser, men vi går ikke ind for særskilte aftaler. Det rammer solidariteten, siger Hardy Hansen.

Formanden for Fabrikgruppen, Willy Strube[8], der kommer til at stå stærkt i forhandlingerne med IA, ønsker generelt en pensionsaftale gennemført i Folketinget.

- Nu ser det ikke ud til, at vi får det. Og så får vi nogle tekniske drøftelser med Jernet - men mere er det ikke. Og så er det jo altså SiDs repræsent[ant]skab, der stiller overenskomstkrav fra vor side, siger Willy Strube.


Ordforklaringer m.m.

[1] IA: Industriens Arbejdsgivere, dannet i 1989/90 ved en fusion af Jernets Arbejdsgiverforening og Industrifagenes Arbejdsgiverforening. Fusionerede i 2002 til Dansk Industri (DI).

[2] Jernet: Jernets Arbejdsgiverforening.

[3] CO-Metal: Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, kartel for fagforbund med industriansatte medlemmer. Siden 1992 har organisationen heddet CO-Industri.

[4] Ole Røtzler Møller (f. 1936), direktør for Industriens Arbejdsgiverforening 1990-1992.

[5] Georg Poulsen(1929-2014): formand for Dansk Metal 1978-1991.  

[6] Finn Thorgrimson (f. 1935): formand for LO 1987-1996.

[7] Hardy Hansen (f. 1933): fagforeningsleder for SiD (1979-1996) og politiker for Socialdemokratiet (MF 1994-1998).

[8] Willy Strube (1943-2001): formand for Fabriksgruppen i SiD 1979-2001.   

Om kilden

Dateret
27.10.1989
Oprindelse
Fagbladet, nr. 38., 27. oktober 1989. Gengivet med tilladelse fra Fagbladet 3F.
Kildetype
Artikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
22. februar 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
27.10.1989
Oprindelse
Fagbladet, nr. 38., 27. oktober 1989. Gengivet med tilladelse fra Fagbladet 3F.
Kildetype
Artikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
22. februar 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk