Luther-produkter i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, 10. november 1883

Kilder

Kildeintroduktion:

I dagene omkring den 10. november 1883 blev der i Danmark afholdt en mindefest for den tyske reformator Martin Luther (1483-1546) i anledning af  400-året for hans fødsel. I forbindelse hermed kunne man på en annonceside i avisen Berlingske politiske og Avertissements-Tidende finde en lang række reklamer for forskellige Luther-produkter, heriblandt Luther-visitkortskåle, en Luther-medalje, Luther-musik og diverse optryk af Luthers skrifter. På samme side blev der desuden annonceret for mange andre nyttige ting såsom ”Lugtfrie Klosetter”, som var datidens toiletspande, og ”F.W. Hey’s Kirkevin”, der ifølge Hey selv nød stor popularitet i de danske kirker såvel som i private kredse.

Mindefesten blev fejret med udgangspunkt i de danske kirker, men også den danske presse debatterede og deltog i festlighederne. Nogle blade såsom ugebladet Nutiden i Billeder og Text bidrog aktivt til fejringen, f.eks. igennem artiklen ”Fra Luthers Hus-Liv”, der hyldede Luthers hustru. Andre skrifter såsom Social-Demokraten og Nationaltidende opretholdt en vis distance til festlighederne og betragtede dem udefra. I avisernes vurdering af jubilæet adskilte de sig dog markant fra hinanden, hvilket fremgår af henholdsvis Social-Demokratens meget kritiske artikel ”En Jubilæumsbuket, plukket i Luthers egen Have” og Nationaltidendes udpræget optimistiske artikel ”Luther-Festen”.

Berlingske politiske og Avertissements-Tidende udkom fra 1833 (efter 1936 under navnet Berlingske Tidende) og var traditionelt set en konservativ avis. 


Annoncer for diverse Luther-produkter i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, 10. november 1883. Fra: Det Kgl. Biblioteks avissamling, Mediestream

Om kilden

Dateret
10.11.1883
Oprindelse
Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, 10. november 1883.
Kildetype
Annonce
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
19. juni 2017
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
10.11.1883
Oprindelse
Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, 10. november 1883.
Kildetype
Annonce
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
19. juni 2017
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk