Landsindsamlingen Danmarks U-landshjælp, 1962

Artikler

Om aftenen lørdag den 10. marts 1962 viste Danmarks Radios tv-kanal indsamlingsshowet Giro 607. Den stort anlagte fjernsynsindsamling var en del af den første landsdækkende ulands-indsamlingskampagne, Landsindsamlingen Danmarks U-landshjælp, der fandt sted i Danmark i foråret 1962, hvor der blev samlet penge ind til en række projekter i tredjeverdenslande. Indsamlingen fandt sted samtidig med vedtagelsen af Lov om teknisk samarbejde med udviklingslandene af 19. marts 1962, som var Danmarks første lov om udviklingsbistand. Både landsindsamlingen og lovvedtagelsen var et udslag af et stigende fokus på udviklingsbistand i starten af 1960’erne, hvilket også kom til udtryk internationalt i blandt andet de Forenede Nationer (FN) med vedtagelsen af 1960’erne som det første udviklingsårti. Med indsamlingen var formålet at sparke Danmarks statslige bistandsprogram i gang med en lang række folkelige initiativer og arrangementer.

Fornyet fokus på udviklingsbistanden

Danmark begyndte i 1949 at yde udviklingsbistand gennem FN. Før dette fandtes der også danske ikke-statslige organisationer (NGO’er (non-governmental organisations)), der lavede forskellige former for udviklings- og nødhjælpsarbejde såsom Folkekirkens Nødhjælp (grundlagt 1922) og Mellemfolkeligt Samvirke (grundlagt 1944 under navnet Fredsvenners Hjælpearbejde). Omkring 1960 slog et fornyet fokus på udviklingsbistand som virkemiddel igennem internationalt og i Danmark. Dette skete på baggrund af de forandringer, der havde fundet sted på verdensplan efter afslutningen af 2. verdenskrig, især den voksende afkolonisering, den kolde krig og oprettelsen af FN.

I 1961 udnævnte FN’s generalforsamling 1960’erne til FN’s første udviklingsårti. Håbet var, at man med et enkelt årti med en intensiveret indsats kunne løse verdens udviklingsproblemer. I Danmark var den socialdemokratiske statsminister Viggo Kampmann (1910-1976) fortaler for en større udviklingsbistand, og han var selv med til at gøre det til et valgtema ved folketingsvalget i oktober 1960. I foråret 1962 blev Lov om teknisk samarbejde med udviklingslandene vedtaget – blandt andet også på grund af pres fra FN, USA og de danske NGO’er.

Selvom Lov om teknisk samarbejde med udviklingslandene af 19. marts 1962 i sig selv blot var en rammelov, der fokuserede på de administrative forhold, var den resultatet af et ønske om en udvidelse af den danske udviklingsbistand. Med loven blev Styrelsen for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene oprettet. Den skiftede i 1971 navn til Danida (Danish International Development Agency), som den også hedder i dag.

Københavnsk sporvogn
Til landsindsamlingen i 1962 kunne man yde et bidrag på Giro 607. Her ses en københavnsk sporvogn i Vester Voldgade i marts 1962. Den kørte udsmykket rundt for at gøre opmærksom på indsamlingen. Foto: vognstyrer.dk

Den landsdækkende indsamling og de lokale initiativer

Den store landsindsamling i foråret 1962 var resultatet af et samarbejde mellem regeringen, bestående af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, og en række NGO’er, heriblandt Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd. Med Danmarks U-landshjælp ønskede man en stor folkelig indsamling, der kunne være med til at sparke Danmarks statslige bistandsprogram i gang.

Det var en landsdækkende indsamlingskampagne, der bestod af både fjernsynsshows og lokale initiativer samt et bredt oplysningsarbejde. Det overordnede fælles formål var at engagere den danske befolkning. I alt blev der dannet 463 lokale komitéer rundt om i landet, og de stod for en lang række arrangementer og initiativer. Ligeledes blev der produceret store mængder oplysningsmateriale, der skulle engagere den enkelte borger. En folder med oplysninger om indsamlingen samt om de tilknyttede udsendelser på fjernsyn og i radio blev trykt i 1.600.000 eksemplarer, så den kunne blev husstandsomdelt. Også til skoler og gymnasier blev der trykt pjecer og materiale.

En lang række foreninger og virksomheder deltog i indsamlings- og oplysningsarbejdet. Bryggeriet Tuborg satte dengang etiketter på deres øl med oplysninger om forskellige emner som historie og litteratur, og i denne periode var 9 millioner øl forsynet med informationer om udviklingslandene.

Bodil Lundval Rasmussen med dekorerede grydeskeer
Et af de mange lokale initiativer i forbindelse med landsindsamlingen i 1962 var salg af dekorerede grydeskeer, som den fynske kunstmaler Grethe Knakkergaard og hendes elever stod bag. Her ses Bodil Lundval Rasmussen med et udvalg af skeerne. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv

Fjernsynsindsamlingerne

Giro 607 var ikke Danmarks Radios første store fjernsynsindsamling. Den nu lange tradition med fjernsynsindsamlinger til humanitære formål blev skudt i gang med showet Underholdning for millioner den 2. marts 1957. Her blev der samlet penge ind til de ca. 200.000 ungarere, der var flygtet efter det ungarske oprør mod Sovjetunionen i efteråret 1956. Ligesom i 1957 var den folkekære tv-vært Sejr Volmer-Sørensen (1914-82) også i 1962 vært for indsamlingen.

Landsindsamlingen blev officielt åbnet lørdag den 10. marts 1962, hvor et stort gallashow løb af stablen i Tivolis Koncertsal. Showet blev også udsendt i både fjernsyn og radio. Flere prominente personer gæstede showet. Frederik 9. (født 1899, regent 1947-1972) holdt åbningstalen fra Amalienborg Slot, og i løbet af åbningen kom også statsminister Kampmann, FN’s vicegeneralsekretær Ralph Bunche (1903-1971) og generaldirektøren for FAO (FN’s fødevare- og landbrugsorganisation) Binay Ranjan Sen (1898-1993) forbi Tivolis koncertsal. Der var en række forskellige underholdningsindslag med danske kunstnere, ligesom der blev afleveret mindre og større beløb på scenen.

I ugerne efter sendte Danmarks Radio seks programmer fra forskellige byer, hvor lokale initiativer blev vist frem. Den 25. marts 1962 blev der holdt endnu et arrangement i Tivolis koncertsal, som også blev sendt i både fjernsynet og radioen. Ud over disse programmer, der fokuserede på indsamlingen, sendte Danmarks Radio også en række oplysningsprogrammer om problemer og udfordringer i udviklingslandene.

Udsnit af tv-programmet den 10. marts 1962
Udsnit af tv-programmet den 10. marts 1962, hvor Sejr Volmer-Sørensen var vært for indsamlingsprogrammet Giro 607, hvor en lang række kunstnere optrådte. Foto: dr.dk

Resultatet af landsindsamlingen og de første projekter

Med landsindsamlingen blev der samlet 12,3 millioner kroner ind (ca. 130 millioner nutidskroner), hvilket staten som lovet fordoblede, så det samlede resultat lød på ca. 24 millioner kroner.

På baggrund af indsamlingen blev Landsindsamlingens fond for udviklingslandene oprettet den 24. april 1964. Som mål for Landsindsamlingen var der opstillet en arbejdsplan med i alt ni projekter:

  • demonstrationslandbrug i Indien
  • undervisningshospital i Congo
  • skoleprojekt i Marokko
  • skolebyggeri i Afrika syd for Sahara
  • oprettelse af folkebibliotek i Vestafrika
  • uddannelsescenter for kvinder i Afrika
  • støtte til udsendelse af unge danskere til hjælpearbejde
  • udvidelse af Mellemfolkeligt Samvirkes undervisnings- og landbrugsprojekt i Mysore i Indien
  • fuldførelse af Mellemfolkeligt Samvirkes folkehøjskoleprojekt i Ghana.

Åbningen af undervisningshospitalet i hovedstaden Leopoldville (i dag Kinshasa) i Congo var det største prestigeprojekt. Da Congo opnåede uafhængighed fra Belgien i 1960, forlod mange europæere landet – og dermed det nyopførte hospital. I første omgang overtog FN det, hvorefter Dansk Røde Kors drev det med midler bl.a. fra Landsindsamlingen. Formålet med undervisningshospitalet var at lære de lokale, hvordan man drev et moderne hospital samt at uddanne personale. Efter at den danske støtte ophørte i 1981, endte hospitalet dog med at stå tomt. Projektet blev både dengang og er stadigvæk i dag kritiseret for at være et for ambitiøst og et for dansk projekt, der tog for lidt hensyn til lokale forhold.

Indsamlingen selv blev også genstand for kritik, blandt andet at showet havde indeholdt for meget tant og fjas. En Gallupundersøgelse fra maj 1962 viste en nedgang i støtten til udviklingsbistanden i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra efteråret 1960. Til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skulle yde 1 % af bruttonationalindkomsten til udviklingsbistand, var 48 % tilhængere i 1960, mens det tal nu var faldet til 36 %. I stedet var andelen af modstandere i 1962 steget fra 14 % til 35 %.

Frimærke der blev udgivet i forbindelse med Landsindsamlingen
I forbindelse med Landsindsamlingen blev der udgivet et særligt frimærke med 10 øres overtakst, som gik til indsamlingen. Foto: Danmarks Filatelist Forbund

Skabelsen af en ny juletradition: tv-julekalenderen

I julen 1962 sendte Danmarks Radio i samarbejde med Landsindsamlingen for første gang Børnenes Julekalender (fra 1977 Børnenes U-landskalender). Her fortsatte man initiativet, idet overskuddet af salget fra den fysiske kalender gik til projekter i udviklingslandene. Samtidig skulle danske børn lære om forholdene i andre dele af verden, og det første år hed julekalenderen da også Historier fra hele verden. Selvom tv-julekalenderne i dag ikke længere handler om udviklingslandene, går overskuddet stadig til projekter i skiftende udviklingslande.

Om artiklen

Forfatter(e)
Marie Bak
Tidsafgrænsning
1960 -1962
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juli 2022
Sprog
Dansk
Litteratur

Due-Nielsen, Carsten, Ole Feldbæk og Nikolaj Pedersen (red.): Idealer og realiteter: Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005 (2008).

Juul, Kjeld: Mod nye grænser: Fra europæisk genopbygning til u-landssamarbejde (2002).

Katic, Stefan og Ulrikke Moustgaard Andersen (red.): Danida 50 år: En historie om mejeriprodukter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter – og enkelte hvide elefanter (2012).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Marie Bak
Tidsafgrænsning
1960 -1962
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juli 2022
Sprog
Dansk
Litteratur

Due-Nielsen, Carsten, Ole Feldbæk og Nikolaj Pedersen (red.): Idealer og realiteter: Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005 (2008).

Juul, Kjeld: Mod nye grænser: Fra europæisk genopbygning til u-landssamarbejde (2002).

Katic, Stefan og Ulrikke Moustgaard Andersen (red.): Danida 50 år: En historie om mejeriprodukter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter – og enkelte hvide elefanter (2012).

Udgiver
danmarkshistorien.dk