"Impressionistisk udstilling" satiretegning i Blæksprutten, 1891

Kilder

Kildeintroduktion:

Den nye impressionistiske kunstart måtte ofte stå for skud i Blæksprutten. Her er det tegneren Axel Thiess, der gør grin med en udstilling af den danske maler J. F. Willumsen (som altså her bliver betragtet som impressionist), hvor værkerne er mere eller mindre uforståelige, og hvor en gæst forveksler et kunstværk med en anden gæst.

Julehæftet Blæksprutten udkom første gang i 1889, og er den dag i dag stadig et populært humoristisk årsskrift. Blæksprutten udkom oprindeligt på Ernst Bojesens forlag, hvor det erstattede årshæftet Oldfux, der var udkommet siden nytår 1880/81. 

Impressionistisk udstilling, Blæksprutten 1891

29/3: Gennem megen Lidelse naar man til Forståelse af Kunstværket, skriver Emil Hannover om Willumsens billeder. Gud ved dog?

Nu har jeg faaet to Tænder trukket ud og én plomberet, og jeg er lige klog. Men maaske det først hjælper, naar jeg faar et blaat Øje.