Danske regeringer 1939-1945

Øvrige

Kort oversigt over de danske regeringer fra 1939-1945

 Th. Stauning (4)

Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B)
15. september 1939 - 10. april 1940

 • Statsminister: Th. Stauning (A) 
 • Udenrigsminister: P. Munch (B) 
 • Finansminister: Vilhelm Buhl (A) 
 • Forsvarsminister: Alsing Andersen (A) 
 • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (B) 
 • Justitsminister: S. Unmack Larsen (A) 
 • Minister for offentlige arbejder:  Axel Sørensen (A)
 • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
  Kristen Bording (A) 
 • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
  Johs. Kjærbøl (A) 
 • Indenrigsminister: Bertel Dalgaard (B) 
 • Kirkeminister: Johs. Hansen (A) 
 • Socialminister: Ludvig Christensen (A)

 

Th. Stauning (5) (Samlingsregering)

10. april 1940 – 08. juli 1940

 • Statsminister: Th. Stauning (A)
 • Finansminister: Vilhelm Buhl (A) 
 • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (B) 
 • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
  Kristen Bording (A)
 • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
  Johs. Kjærbøl (A)
 • Kirkeminister: Johs. Hansen (A) 
 • Udenrigsminister: P. Munch (B) 
 • Indenrigsminister: Bertel Dalgaard (B) 
 • Trafikminister: Axel Sørensen (A)
 • Socialminister: Ludvig Christensen (A) 
 • Forsvarsminister: Alsing Andersen (A) 
 • Justitsminister: S. Unmack Larsen (A)
 • Minister uden portefølje: fra 10.04.1940: Søren Brorsen (V) 
 • Minister uden portefølje: fra 10.04.1940: Oluf Krag (V) 
 • Minister uden portefølje: fra 10.04.1940: Henrik Hauch (V)
 • Minister uden portefølje: fra 10.04.1940: Henning Hasle (C) 
 • Minister uden portefølje: fra 10.04.1940: J. Christmas Møller (C)
 • Minister uden portefølje: fra 10.04.1940: Vilhelm Fibiger (C)

 

Th. Stauning (6) (Samlingsregering)

8. juli 1940 – 4. maj 1942

 • Statsminister: Th. Stauning (A)
 • Udenrigsminister: Erik Scavenius 
 • Finansminister: Vilhelm Buhl (A) 
 • Forsvarsminister: Søren Brorsen (V) 
 • Kirkeminister: Vilhelm Fibiger (C) 
 • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (B) 
 • Justitsminister: Harald Petersen,
  fra 09.07.1941: E. Thune Jacobsen
 • Indenrigsminister: Knud Kristensen (V) 
 • Minister for offentlige arbejder: Gunnar Larsen 
 • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
  Kristen Bording (A) 
 • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
  J. Christmas Møller (C),
  fra 03.10.1940: Halfdan Hendriksen (C), 
 • Arbejds- og socialminister: Johs. Kjærbøl (A)

 

Vilhelm Buhl (1) (Samlingsregering)

4. maj 1942 - 9. november 1942

 • Statsminister: Vilhelm Buhl (A) 
 • Udenrigsminister: Erik Scavenius 
 • Finansminister: Vilhelm Buhl (A),
  fra 16.07.1942: Alsing Andersen (A)
 • Forsvarsminister: Søren Brorsen (V) 
 • Kirkeminister: Vilhelm Fibiger (C) 
 • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (B) 
 • Justitsminister: E. Thune Jacobsen 
 • Indenrigsminister: Knud Kristensen (V) 
 • Minister for offentlige arbejder: Gunnar Larsen 
 • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
  Kristen Bording (A) 
 • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
  Halfdan Hendriksen (C)
 • Arbejds- og socialminister: Johs. Kjærbøl (A)

 

Erik Scavenius (Samlingsregering)

9. november 1942 – 5. maj 1945*

 • Statsminister: Erik Scavenius 
 • Udenrigsminister: Erik Scavenius  
 • Finansminister: K.H. Kofoed
 • Forsvarsminister: Søren Brorsen (V) 
 • Kirkeminister: Valdemar Holbøll 
 • Undervisningsminister: A.C. Højberg-Christensen 
 • Justitsminister: E. Thune Jacobsen 
 • Indenrigsminister: Jørgen Jørgensen (B) 
 • Minister for offentlige arbejder: Gunnar Larsen 
 • Trafikminister: N. Elgaard (V) 
 • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister): 
  Kristen Bording (S)
 • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
  Halfdan Hendriksen (C) 
 • Arbejdsminister: Johs. Kjærbøl (A) 
 • Socialminister: Laurits Hansen (A)

* Erik Scavenius' samlingsregering fratrådte den 29. august 1943. Derfra og frem til 5. maj 1945 overtog det såkaldte 'departementschefstyre'.

 

Vilhelm Buhl (2) (Samlingsregering)

5. maj 1945 - 7. november 1945

 • Statsminister: Vilhelm Buhl (A) 
 • Udenrigsminister: Vilhelm Buhl (A), 
 • fra 07.05.1945: J. Christmas Møller (C), 
 • Finansminister: H.C. Hansen (A) 
 • Forsvarsminister: Ole Bjørn Kraft (C) 
 • Kirkeminister: Arne Sørensen (Dansk Samling) 
 • Undervisningsminister: A.M. Hansen (B) 
 • Justitsminister: N. Busch-Jensen (A) 
 • Indenrigsminister: Knud Kristensen (V) 
 • Minister for offentlige arbejder: Carl Petersen (A) 
 • Trafikminister: Alfred Jensen (DKP) 
 • Landbrugsminister: Erik Eriksen (V) 
 • Fiskeriminister: Erik Eriksen (V) 
 • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
  Vilhelm Fibiger (C) 
 • Arbejds- og socialminister: Hans Hedtoft (A) 
 • Minister for særlige anliggender: Mogens Fog (DKP) 
 • Minister uden portefølje: Aksel Larsen (DKP)
 • Minister uden portefølje: Frode Jakobsen (A) 
 • Minister uden portefølje: Kr. Juul Christensen (Dansk Samling) 
 • Minister uden portefølje: fra 12.05.1945: Henrik Kauffmann

 

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk