Danske regeringer 1939-1945

Øvrige

Kort oversigt over de danske regeringer fra 1939-1945

Th. Stauning (4)

Socialdemokratiet (S), Radikale Venstre (RV)
15. september 1939 - 10. april 1940

  • Statsminister: Th. Stauning (S) 
  • Udenrigsminister: P. Munch (RV) 
  • Finansminister: Vilhelm Buhl (S) 
  • Forsvarsminister: Alsing Andersen (S) 
  • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (RV) 
  • Justitsminister: S. Unmack Larsen (S) 
  • Minister for offentlige arbejder:  Axel Sørensen (S)
  • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
    Kristen Bording (S) 
  • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
    Johs. Kjærbøl (S) 
  • Indenrigsminister: Bertel Dalgaard (RV) 
  • Kirkeminister: Johs. Hansen (S) 
  • Socialminister: Ludvig Christensen (S)

 

Th. Stauning (5) (Samlingsregering)

10. april 1940 – 08. juli 1940

  • Statsminister: Th. Stauning (S)
  • Finansminister: Vilhelm Buhl (S) 
  • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (RV) 
  • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
    Kristen Bording (S)
  • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
    Johs. Kjærbøl (S)
  • Kirkeminister: Johs. Hansen (S) 
  • Udenrigsminister: P. Munch (RV) 
  • Indenrigsminister: Bertel Dalgaard (RV) 
  • Trafikminister: Axel Sørensen (S)
  • Socialminister: Ludvig Christensen (S) 
  • Forsvarsminister: Alsing Andersen (S) 
  • Justitsminister: S. Unmack Larsen (S)
  • Minister uden portefølje: Søren Brorsen (V) 
  • Minister uden portefølje: Oluf Krag (V) 
  • Minister uden portefølje: Henrik Hauch (V)
  • Minister uden portefølje: Henning Hasle (K) 
  • Minister uden portefølje: J. Christmas Møller (K)
  • Minister uden portefølje: Vilhelm Fibiger (K)

 

Th. Stauning (6) (Samlingsregering)

8. juli 1940 – 4. maj 1942

  • Statsminister: Th. Stauning (S)
  • Udenrigsminister: Erik Scavenius (U)
  • Finansminister: Vilhelm Buhl (S) 
  • Forsvarsminister: Søren Brorsen (V) 
  • Kirkeminister: Vilhelm Fibiger (K) 
  • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (RV) 
  • Justitsminister: Harald Petersen (U),
    fra 09.07.1941: E. Thune Jacobsen (U)
  • Indenrigsminister: Knud Kristensen (V) 
  • Minister for offentlige arbejder: Gunnar Larsen (U)
  • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
    Kristen Bording (S) 
  • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
    J. Christmas Møller (K),
    fra 03.10.1940: Halfdan Hendriksen (K), 
  • Arbejds- og socialminister: Johs. Kjærbøl (S)

 

Vilhelm Buhl (1) (Samlingsregering)

4. maj 1942 - 9. november 1942

  • Statsminister: Vilhelm Buhl (S) 
  • Udenrigsminister: Erik Scavenius (U)
  • Finansminister: Vilhelm Buhl (S),
    fra 16.07.1942: Alsing Andersen (S)
  • Forsvarsminister: Søren Brorsen (V) 
  • Kirkeminister: Vilhelm Fibiger (K) 
  • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (RV) 
  • Justitsminister: E. Thune Jacobsen (U)
  • Indenrigsminister: Knud Kristensen (V) 
  • Minister for offentlige arbejder: Gunnar Larsen (U)
  • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister):
    Kristen Bording (S) 
  • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
    Halfdan Hendriksen (K)
  • Arbejds- og socialminister: Johs. Kjærbøl (S)

 

Erik Scavenius (Samlingsregering)

9. november 1942 – 5. maj 1945*

  • Statsminister: Erik Scavenius (U)
  • Udenrigsminister: Erik Scavenius (U)  
  • Finansminister: K.H. Kofoed (U)
  • Forsvarsminister: Søren Brorsen (V) 
  • Kirkeminister: Valdemar Holbøll (U)
  • Undervisningsminister: A.C. Højberg-Christensen (U)
  • Justitsminister: E. Thune Jacobsen (U)
  • Indenrigsminister: Jørgen Jørgensen (RV) 
  • Minister for offentlige arbejder: Gunnar Larsen (U)
  • Trafikminister: N. Elgaard (V) 
  • Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister): 
    Kristen Bording (S)
  • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
    Halfdan Hendriksen (K) 
  • Arbejdsminister: Johs. Kjærbøl (S) 
  • Socialminister: Laurits Hansen (S)

* Erik Scavenius' samlingsregering fratrådte den 29. august 1943. Derfra og frem til 5. maj 1945 overtog det såkaldte 'departementschefstyre'.

 

Vilhelm Buhl (2) (Samlingsregering)

5. maj 1945 - 7. november 1945

  • Statsminister: Vilhelm Buhl (S) 
  • Udenrigsminister: Vilhelm Buhl (S), 
  • fra 07.05.1945: J. Christmas Møller (K), 
  • Finansminister: H.C. Hansen (S) 
  • Forsvarsminister: Ole Bjørn Kraft (K) 
  • Kirkeminister: Arne Sørensen (DS) 
  • Undervisningsminister: A.M. Hansen (RV) 
  • Justitsminister: N. Busch-Jensen (S) 
  • Indenrigsminister: Knud Kristensen (V) 
  • Minister for offentlige arbejder: Carl Petersen (S) 
  • Trafikminister: Alfred Jensen (DKP) 
  • Landbrugsminister: Erik Eriksen (V) 
  • Fiskeriminister: Erik Eriksen (V) 
  • Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister):
    Vilhelm Fibiger (K) 
  • Arbejds- og socialminister: Hans Hedtoft (S) 
  • Minister for særlige anliggender: Mogens Fog (DKP) 
  • Minister uden portefølje: Aksel Larsen (DKP)
  • Minister uden portefølje: Frode Jakobsen (S) 
  • Minister uden portefølje: Kr. Juul Christensen (DS) 
  • Minister uden portefølje: fra 12.05.1945: Henrik Kauffmann

 

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk