Danske regeringer 1924-1939

Øvrige

Kort oversigt over de danske regeringer fra 1924-1939

Th. Stauning (1)

Socialdemokratiet (S)
23. april 1924 - 14. december 1926

 • Statsminister: Th. Stauning (S)
 • Udenrigsminister: Carl Moltke 
 • Finansminister: C.V. Bramsnæs (S) 
 • Forsvarsminister: L. Rasmussen (S) 
 • Kirkeminister: Peter Dahl (S) 
 • Undervisningsminister: Nina Bang (S) 
 • Justitsminister: K.K. Steincke (S) 
 • Indenrigsminister: C.N. Hauge (S) 
 • Minister for offentlige arbejder (Trafikminister): J. Friis-Skotte (S) 
 • Landbrugsminister: Kristen Bording (S) 
 • Minister for industri handel og søfart: Th. Stauning (S)  
 • Socialminister: Frederik Borgbjerg (S)

 

Th. Madsen-Mygdal

Venstre (V)
14. december 1926 – 30. april 1929

 • Statsminister: Th. Madsen-Mygdal (V) 
 • Udenrigsminister: L. Moltesen (V) 
 • Finansminister: N. Neergaard (V) 
 • Forsvarsminister: Søren Brorsen (V) 
 • Kirkeminister: Fr. Bruun-Rasmussen (V) 
 • Undervisningsminister: J. Byskov (V) 
 • Justitsminister: Svenning Rytter (V) 
 • Indenrigsminister: Oluf Kragh (V) 
 • Minister for offentlige arbejder (Trafikminister):
  Johannes Stensballe (V) 
 • Landbrugsminister: Th. Madsen-Mygdal (V) 
 • Minister for industri, handel og søfart: M.N. Slebsager (V),
  fra 03.10.1928: Th. Madsen-Mygdal (V),
  fra 06.10.1928: Johannes Stensballe (V)   
 • Minister for sundhedsvæsen: V. Rubow (V) 

 

Th. Stauning (2)

Socialdemokratiet (S), Radikale Venstre (RV)
30. april 1929 – 4. november 1935

 • Statsminister: Th. Stauning (S) 
 • Udenrigsminister: P. Munch (RV) 
 • Finansminister: C.V. Bramsnæs (S),
  fra 31.05.1933: H.P. Hansen (S) 
 • Forsvarsminister: L. Rasmussen (S),
  fra 24.11.1932: H.P. Hansen (S),
  fra 31.05.1933: Th. Stauning (S) 
 • Kirkeminister: Peter Dahl (S) 
 • Undervisningsminister: Frederik Borgbjerg (S) 
 • Justitsminister: C.Th. Zahle (RV) 
 • Indenrigsminister: Bertel Dahlgaard (RV) 
 • Minister for offentlige arbejder (Trafikminister): J. Friis-Skotte (S) 
 • Landbrugsminister: Kristen Bording (S) 
 • Minister for industri og handel (Handelsminister): C.N.Hauge (S) 
 • Minister for søfart og fiskeri: Th. Stauning (S),
  fra 31.05.1933: C.N. Hauge (S) 
 • Socialminister: K.K. Steincke (S)

 

Th. Stauning (3)

Socialdemokratiet (S), Radikale Venstre (RV)
4. november 1935 – 15. september 1939

 • Statsminister: Th. Stauning (S) 
 • Udenrigsminister: P. Munch (RV) 
 • Finansminister: H.P. Hansen (S),
  fra 20.07.1937: Vilhelm Buhl (S)
 • Forsvarsminister: Alsing Andersen (S) 
 • Kirkeminister: Johannes Hansen (S) 
 • Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (RV) 
 • Justitsminister: K.K. Steincke (S),
  fra 15.09.1939: S. Unmack Larsen (S)  
 • Indenrigsminister: Bertel Dahlgaard (RV) 
 • Minister for offentlige arbejder (Trafikminister): N. Fisker (S),
 • fra 15.09.1939: Axel Sørensen (S) 
 • Landbrugsminister (fra 09.11.1935 kaldet minister for landbrug og fiskeri): Kristen Bording (S) 
 • Minister for industri, handel og søfart: Johs. Kjærbøl (S) 
 • Socialminister Ludvig Christensen (S)