Torben Jensen: “Skumring” i Arbejdersamariternes Juleblad, 1944

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette digt, udgivet i Arbejdersamariternes Juleblad i Esbjerg i 1944, udfordrede Torben Jensen (ukendt) grænserne for, hvad man måtte skrive under besættelsen (1940-1945) om modstandsarbejde og besættelsesmagten. I digtet skildrer Jensen den trykkede og triste stemning, han og resten af Danmark oplevede i 1944. Uden direkte at nævne konkrete forhold retter han en underforstået kritik mod den tyske besættelsesmagt og krigen, som undertrykte og begrænsede alle aspekter af livet. Netop i 1944 intensiveredes den danske modstandskamp, som fandt sted i al hemmelighed - ofte i hjemmene. Graden af modstand varierede, og beskrivelserne af lyd og puslen bag mure kan tolkes som modstandsfolkenes skjulte arbejde, når det læses med samtiden som kontekst. Ligeledes kan radioens mumlen i mørket henvise til den mere passive modstand, som danskerne ydede ved at lytte til de dansksprogede BBC-udsendelser, der blev sendt fra London. Denne mulighed for tolkning er der flere steder i digtet. Hvad henviser skumringen til? Måske krigen, besættelsen eller spærringstiden. Og hvem er “du”? Modstandsfolk, julen eller måske håbet.

Arbejdersamariternes Juleblad blev udgivet af Arbejdernes Samariter Forbund (i dag Dansk Folkehjælp), der blev grundlagt i 1907 som en humanitær organisation med tilknytning til arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet. Deres juleaviser var under hele besættelsen mere tyskkritiske end andre aviser af samme type. Juleaviser var lokale blade, der blev delt ud ved juletid, både før, under og efter besættelsen. Deres hovedformål var at reklamere for butikker, foreninger, arrangementer mv., men under besættelsen ændrede mange af dem karakter og fik en politisk vinkel, som ofte kunne gå under radaren, da besættelsesmagten ikke var særligt opmærksom på disse små lokale medier. Censuren under besættelsen forbød pressen at trykke noget til skade for besættelsesmagten og Nazitysklands interesser. Mange tyskkritikere forsøgte at undvige censurreglerne ved at skrive kreative tekster med tvetydigt indhold, som det var op til læseren at fortolke og dermed svært at opfange og straffe. Digtet her er et godt eksempel på, hvordan tvetydighed som undvigelsesstrategi blev brugt til at ytre sig tyskkritisk, da indholdet ikke direkte kan kobles til krigen, besættelsesmagten og modstandsarbejdet.

Digtet 'Skumring' af Toben Jensen
Her ses digtet i Arbejdersamariternes Juleblad fra 1944


Skumring
 

Den skumrende time er tonløs

med sagte og sukkende brus

som tidevandsbølgernes forspil

i havstokkens[1] alger og grus.
 

Konturerne segner i mulmet.

Alt synligt skal langsomt forgaa

i timens truende bølge

af nat og naadeløst graa.
 

Det siver med lyd bag mure.

Der pusles fra kælder til kvist.

En radio mumler i mørket –

saa fjernt, saa uendelig trist.
 

Skønt dagen kun bragte os glæder,

og skønt du endnu er mig nær –

jeg føler mig kuet og knuget

af skyggernes krybende hær.
 

En verden gik under i skumring.

Men din betagende røst

brød pludselig ind som en straale

af liv paa den ensomme kyst.
 

Torben Jensen.


Forsiden af Arbejdersamariternes Juleblad fra 1944
Klik på billedet eller her for at se en pdf-version af Arbejdersamariternes Juleblad fra 1944


Ordforklaringer m.m.

[1] Havstok: sted på en strand eller kyst hvor havets bølger brydes; grænsen mellem hav og land.