Thorkil Kristensen, 1899-1989

Artikler

Thorkil Kristensen var professor i økonomi, folketingsmedlem for Venstre 1945-1960 og finansminister 1945-47 og 1950-53. Fra 1960 til 1969 var han generalsekretær for OECD (indtil 1961 OEEC). Han var en aktiv økonomisk skribent og en velanskrevet finansminister, og der stod bred respekt om hans synspunkter. Hans danske politiske karriere blev dog præget af uenighed med partitoppen i Venstre.

Tidlig karriere. Professor og finansminister

Thorkil Kristensen var søn af en gårdejer nær Vejle. Han blev i 1927 cand.polit. og var derefter underviser ved Handelshøjskolen i Århus. Han blev senere professor ved Aarhus Universitet og ved Handelshøjskolen i København. I 1930’erne bestred han en række poster inden for spare- og kreditvæsenet, og han udgav en række bøger og artikler om økonomiske spørgsmål, blandt andet som skribent for Jyllands-Posten. Under besættelsen var han medlem af det såkaldte ”professorudvalg”, der skulle belyse efterkrigstidens økonomiske problemer.

I Venstreregeringen 1945-47 og i VK-regeringen 1950-53 var Thorkil Kristensen finansminister, selvom statsminister Knud Kristensen i 1945 havde udtrykt lidt betænkelighed ved den for ham ukendte og relativt unge økonom. Han blev alligevel en ret populær og velanskrevet finansminister, hvis kælenavn ”Thorkil Livrem” dog også antydede, at besparelser – at spænde livremmen ind – var en central del af hans politiske repertoire.

Thorkild Kristensen
Finansminister og folketingsmedlem for Venstre Thorkild Kristensen i 1945. Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv 

Bruddet med Venstre og generalsekretær for OECD

I perioden efter 1953 kom han dog i stigende grad i et modsætningsforhold til partiledelsen. Venstres formand Erik Eriksen ønskede et tæt samarbejde mellem Venstre og De konservative, mens Thorkild Kristensen ønskede samarbejde hen over midten. I 1955 stemte han, i modstrid med partilinjen, for en krisepakke fremlagt af den socialdemokratiske regering, med henvisning til at han selv ville have foreslået noget lignende, hvis han havde været minister. Grundet den offentlige respekt der stod om ham, var dette en stor gevinst for regeringen. Erik Eriksen tilgav ham det imidlertid aldrig, og i 1960 forlod Thorkil Kristensen Folketinget og udtrådte af Venstre. I 1965 dannede en gruppe af hans meningsfæller i Venstre udbryderpartiet Liberalt Centrum.

I mellemtiden havde Thorkil Kristensen imidlertid forladt dansk politik til fordel for generalsekretærposten i det omstrukturerede OEEC – OECD. Denne post bestred han fra 1960 til 1969. OECD skulle blandt andet beskæftige sig med økonomisk bistand til udviklingslandene. Mens han var generalsekretær udgav Thorkil Kristensen også værker om ulandenes økonomiske problemer.

Efter sin hjemkomst til Danmark var han 1969-72 direktør for det nyoprettede Institut for Udviklingsforskning. Han var medinitiativtager til oprettelsen af Komiteen for Dansk Tilslutning til EF, og han var 1969-1978 præsident for Akademiet for Fremtidsforskning.

Om artiklen

Forfatter(e)
Peter Yding Brunbech
Tidsafgrænsning
1945 -1989
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. januar 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Dansk Biografisk Leksikon (1979-84).

Kristensen, Thorkil: Erindringer (1989).

Udgiver
danmarkshistorien.dk