HØR: Knud Kristensen interviewes som nyudnævnt statsminister i 1945

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse høres et interview med den netop tiltrådte statsminister, Knud Kristensen (1880-1962), efter folketingsvalget i oktober 1945. Knud Kristensen var landmand og havde sit naturlige politiske ståsted hos partiet Venstre, som han repræsenterede i Folketinget frem til 1949. Posten som statsminister måtte han opgive efter et mistillidsvotum i 1947, som faldt efter flere "private" udtalelser fra Kristensen om grænsespørgsmålet. I klippet fortæller Knud Kristensen bl.a. om sin baggrund, sit forhold til politik og sin nye rolle som statsminister.


Transskription af interviewet med Knud Kristensen:

Statsminister Knud Kristensen har i dag taget plads i kontoret i Statsministeriet. Og vi finder statsministeren omgivet af blomster, der er sendt som venlige velkomsthilsner. Og vi stiller statsministeren et spørgsmål:

- Er det nu med en følelse af at gå ind i en rolle, at De sætter Dem her i dag, hvor så mange tidligere statsministre har siddet før Dem?

- Ja, det kan man vel nok sige. Men det er i hvert fald ikke en rolle som den, man spiller på teateret, det her, det er jo livets virkelighed, og det er jo et spørgsmål, som er meget betydningsfuldt, og som man ikke, hvis man gør en fejl, kan gøre om igen, dvs. man kan selvfølgelig forbedre den, men hvad der er gjort, det er jo nu engang gjort. Og derfor er det som sagt ikke i den forstand et teaterstykke, men det er et stykke virkelig historie, og også med den livets alvor, som må ligge bag dette.

- Har det politiske arbejde kunnet fylde Dem helt, sådan at man kan sige, at det har været hele Deres liv?

- Nej, det har det ikke. Jeg har i virkeligheden slet ikke betragtet mig som politiker – men som bondemand, der har jeg min virksomhed, på landet med Danmarks jord, og som sådan deltaget i det offentlige liv og derunder også i politik. Og efterhånden så får jeg visse tillidshverv fra mine landsmænd, som jeg søgte at røgte så godt som muligt. Og når det var ophørt, eller tilliden eller brugen for mig ikke var … man ikke har brug for mig længere, så kunne jeg gå tilbage til min gård og min jord og min familie og det liv, som levedes der. Efterhånden havde jeg jo selvfølgelig, man får komme mere og mere ind i det, så har det optaget mere både af tid og kræfter, men hele indholdet i livet, det er det ikke, og det bliver det forhåbentlig heller aldrig.

- Hvad siger nu kvinderne, der gerne ville have været repræsenteret i det nye ministerium, til, at der ikke er blevet nogen ministerpost til dem?

- Ja, jeg har altså ikke hørt nogen udtalelser, efter at det er blevet bekendt, at der ikke blev nogen kvinder, der blev medlem af ministeriet, men jeg er jo nok klar over, at en del er skuffede derover.


Knud Kristensen
Knud Kristensen var indenrigsminister i samlingsregeringen under besættelsestiden og i befrielsesregeringen. Statsminister i venstreregeringen 1945-47. Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv
 

Lydklip

Forfatter(e)
Knud Kristensen
Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd, Interview
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
24. juni 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk