Studenterfejringer i Dagbladet: Den lykkelige Dag, 6. juli 1915

Kilder

Kildeintroduktion:

Den københavnske avis Dagbladet bragte den 6. juli 1915 en kort artikel om de nyudklækkede studenters traditionelle fejring. Artiklen beskrev, hvordan studenterne den seneste uges tid under stor jubel havde kørt rundt i hovedstadens gader iført deres hvide studenterhuer for at fejre deres afsluttede studentereksaminer. De fulgte traditionerne med at danse rundt om Christian 5.s rytterstatue på Kongens Nytorv og køre gennem Strøget til Dyrehaven i Klampenborg. I artiklen blev de unge kvindelige og mandlige studenters fejring beskrevet som ”deres lykkeligste Dag”.

Den originale artikel i Dagbladet, 1915

De kvindelige studenter fra Natalie Zahles Gymnasieskole i en udsmykket charabanc. Klik her eller på billedet ovenfor for at læse artiklen i sin originale form. Fra: Det Kgl. Bibliotek, Mediestream


Den lykkelige Dag

"Zahlenserne", med den nye Studenterhue, parat til at køre i Skoven.

I sidste Uges Tid er Gadernes Monotone Larm ofte bleven brudt af rungende Hurraraab, der med et Ryk har vakt de Spadserende op af deres mere eller mindre dybsindige Tanker.

Og Øjet har da mødt en Char-â-banc[1] med en flok hvidhuede unge Mænd og Kvinder, som med straalende Miner har vinket og raabt ud over Hovederne paa alle dem, der gik derinde paa Fortovet og var ligesom størknede i Livets daglige Trædemølle.

Det var alma maters nyskabte Sønner og Døtre, om var ude at vise sig i al deres Herlighed og Værdighed. Ogsaa Dagen i Gaar saa flere af disse Triumft og, hvis obligate Maal er Klampenborg. Ved Middagstid drog ”Zahlenserne” af sted med de nye Huer i ”Bagerfaçon” med Dusk. Ved 2-tiden svingede den blomstersmykkede Mail-coatch ud fra Instituttets Gaard ved Nørrevold, for at sætte Kursen gennem Strøget til Dyrehaven.

Og ved 6-Tiden i Aftes hørtes paany jublende Pigestemmer over Kongens Nytorv. Det var atter et Hold ”Studiner”, som i firespændig Ekvipage gjorde den hævdvundne Tur om Hesten.[2] Politiet lod Loven sove i et halv Snes Minutter, medens Vognen kørte indenfor den Bomspærrede Terræn.

Publikum saa smilende til og vinkede til de Unge. De fejrede jo deres lykkeligste Dag.

 


Ordforklaringer m.m.

[1] Char-â-banc: fransk ord, der betyder 'vogn med bænk'. Anvendes om de hestetrukne og udsmykkede vogne med rækker af bænke, der blev brugt af studenterne under deres fejringer efter de afsluttede eksaminer.

[2] Tur om hesten: populær københavnsk studentertradition, hvor studenterne danser eller kører rundt om rytterstatuen af Christian 5. på Kongens Nytorv.