Ministeriel skrivelse om ophævelsen af danseforbuddet, 15. januar 1973

Kilder

Kildeintroduktion:

Frem til 1973 var det ikke tilladt for mænd at danse sammen i offentlige rum, hvilket ofte blev omtalt som danseforbuddet. Kun på lukkede klubber som 'Pan Klub' kunne mænd danse frit sammen. I begyndelsen af 1970'erne opstod der flere klager og mere aktivisme fra det homoseksuelle miljø mod forbuddet. Især aktionsgruppen Bøssernes Befrielsesfront var aktiv og stod blandt andet for de såkaldte 'danseaktioner', hvor mænd iført kjoler dansede sammen. Aktivismen satte forbuddet under debat og var en af de største drivkrafter i dets senere ophævelse.

Denne skrivelse fra Handelsministeriet (nu Erhvervsministeriet) den 15. januar 1973 omhandler ophævelsen af danseforbuddet. Som det fremgår af denne kilde, kom ophævelsen af forbuddet som resultat af en intern forhandling mellem politimyndigheden, Justitsministeriet og Handelsministeriet.

Hm.[1]
Journ . nr. 276—36—72.

15. januar 1973.

I en henvendelse til folketingsmedlem ..... har hr. N.N.[2] beklaget sig over, at politidirektøren ikke har villet tillade, at mænd danser sammen på offentlige restaurationer. Denne henvendelse blev videregivet til justitsministeren og derfra oversendt til handelsministeren, idet politidirektørens afgørelse støtter sig på § 10 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 25. marts 1970 om forskrifter for restaurations— og hotellokaler m.v. Hr. N.N. har senere direkte over for handelsministeren fremført sine synspunkter. Sagen har været forhandlet mellem handelsministeriet og justitsministeriet, og det sidstnævnte ministerium har nu oplyst, at forhandlinger mellem justitsministeriet og politidirektøren har resulteret i, at politidirektøren, såfremt handelsministeriet ønsker det, er indstillet på som en forsøgsordning at ophæve det hidtil praktiserede forbud. Politidirektøren har under forhandlingerne foreslået, at spørgsmålet bliver drøftet med restauratørernes organisationer.

Efter at sagen på denne baggrund har været forhandlet med Centralforeningen af Hotelvært— og Restauratørforeninger i Danmark samt med Tjenerforbundet i Danmark, skal man meddele, at handelsministeriet gerne ser, at det hidtil praktiserede forbud mod, at mænd danser sammen på restaurationer, ophæves, således at det overlades til den enkelte restauratør under ansvar efter bestemmelsen i lokalebekendtgørelsens §10 at tage stilling til, om han vil tillade sådan dans.

Man har underrettet klageren, justitsministeriet og de fornævnte to organisationer om foranstående.


Ordforklaringer m.m.

[1] Hm.: Handelsministeriet, i dag kaldet Erhvervsministeriet.

[2] N. N.: forkortelse for den latinske betegnelse "nomen nescio". Bruges om en persons hvis navn man ikke kender eller vil nævne.


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

    

Om kilden

Dateret
15.01.1973
Oprindelse
Samling af Ministerielle Skrivelser m.v. 1973, s. 20-21
Kildetype
Skrivelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. august 2023
Sprog
Dansk
Litteratur

Niels Nyegaard: Den store homoskandale. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2021).

Udgiver
danmarkshistorien.dk