Landsforeningen af Andels-Grovvareforeninger, 1975-

Artikler

Landsforeningen af Andels-Grovvareforeninger blev dannet i 1975 af en række lokale andelsfoderstofforeninger, der ikke ønskede at tilslutte sig den centrale organisation Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), og derfor dannede deres egen sammenslutning. Da man i 1988 selv begyndte at importere foderstoffer, blev landsforeningen ekskluderet. Det blev begyndelsen på et ekspanderende grovvareselskab, først i indlandet og dernæst internationalt, som i 2006 tog navnet Danish Agro og i 2010 ændrede navn til DLA Group.

Den Lokale Andel dannes som modtræk til DLG

Dannelsen af Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) i 1969 som central organisation for andelsgrovvarehandelen faldt ikke i god jord alle steder. Mange lokalforeninger ønskede ikke at afgive deres selvstændighed til DLG og opfattede centraliseringen som et fordyrende led. De utilfredse lokalforeninger dannede i 1975 Landsforeningen af Andels-Grovvareforeninger. Alt imens DLG reducerede antallet af salgssteder, etablerede moderne fabriksanlæg til fremstillingen af foder, opførte moderne pakhuse og styrkede hovedkontoret på Axelborg i København, vandt de lokale protestforeninger øget tilslutning.

Da Landsforeningen i 1988 begyndte at importere foderstoffer uden om DLG, blev dens medlemmer ekskluderet af DLG. Det førte til dannelsen af Den Lokale Andel som fælles indkøbsorganisation. Flere lokalforeninger tilsluttede sig Den Lokale Andel op gennem 1990’erne. Dermed var andelsbevægelsens grovvareselskaber spaltet i to med DLG som storebror og Den Lokale Andel som lillebror.

Den Lokale Andel skifter navn til Danish Agro i 2006

Hen over årtusindskiftet voksede tilslutningen til Den Lokale Andel. En markant vækst fulgte med overtagelsen af 45 % af Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK) ved dette selskabs salg i 2002. Stadig flere lokalforeninger sluttede op om Den Lokale Andel, først på Sjælland og efterhånden i Jylland og det meste af landet. Det forvandlede Den Lokale Andel til et stærkt selskab, der efterhånden blev i stand til at tage kampen op med DLG. Derfor skiftede selskabet i 2006 navn til Danish Agro, der fortsatte ekspansionen.

Ligesom DLG voksede man gennem indenlandske fusioner (f.eks. gennem overtagelse af det mellemstore nordjyske selskab Hedegaard) og nye serviceområder som energi og vækst i udlandet, herunder overtagelsen af Finlands største grovfoderselskab Hankkija. Investeringer i et af Europas største grovvareselskaber, tyske Agravis, banede ligeledes vejen for ekspansion i Polen og det øvrige Østeuropa. Sammen med Agravis (25 %) overtog Danish Agro (75 %) i oktober 2014 det betydelige tyske grovvareselskab Getreide. I Danmark tegnede Danish Agro sig for 30 % af markedet mod DLG’s 50 %. De to stærkt ekspanderende danske grovvareselskaber meldte sig i 2000’erne og især 2010’erne for alvor ind i den internationale kamp om det europæiske grovvaremarked. I 2010 skiftede koncernen navn til DLA Group, som i realiteten var helt domineret af Danish Agro.

Danish Agro-lastbil

Danish Agro-lastbil. Foto: Danish Agro

Om artiklen

Forfatter(e)
Jens Christensen
Tidsafgrænsning
1975 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. december 2014
Sprog
Dansk
Litteratur

Karlsen, Svend B.: Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Selskabets oprettelse og første 25 år (1995).

Danish Agro: Årsrapporter.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Jens Christensen
Tidsafgrænsning
1975 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. december 2014
Sprog
Dansk
Litteratur

Karlsen, Svend B.: Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Selskabets oprettelse og første 25 år (1995).

Danish Agro: Årsrapporter.

Udgiver
danmarkshistorien.dk