Hvidstengruppen, 1943-1944

Temaer

Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe, som var aktiv fra marts 1943 til marts 1944 under den tyske besættelse af Danmark. Gruppens arbejde og relationer var centreret omkring Hvidsten Kro mellem Mariager og Randers, og den modtog britiske våben og danske agenter i britisk tjeneste nedkastet med faldskærm. Gruppens aktiviteter i april og maj 1943 bidrog væsentligt til den skærpelse af den danske modstandskamp, der fandt sted hen over sommeren 1943.

I dette tema er samlet danmarkshistorien.dk's materiale om Hvidstengruppen. Der er tale om en række artikler og kilder med fokus på temaets emne, samt en quiz om besættelsestiden i Danmark.

Hvidstengruppen er en af de mest kendte modstandsgrupper under den tyske besættelse af Danmark med kroejer Marius Fiil som leder og flere af hans børn og svigerbørn som medlemmer, blandt andet datteren Kirstine ('Tulle'). Den var særdeles aktiv i april-maj 1943 og var en medvirkende årsag til den optrapning af modstandskampen, der fandt sted henover sommeren 1943. Gruppen blev afsløret og arresteret af Gestapo i marts 1944, hvad der i juni 1944 førte til henrettelsen af otte af gruppens 14 medlemmer. Siden har gruppen haft ikonisk status i den danske modstandskamp.

Temaet beskriver såvel Hvidstengruppens egen historie som den bredere sammenhæng, gruppen kan ses og forstås i. Hvidstengruppen var en såkaldt modtagegruppe, der under besættelsen 1940-45 tog imod våben, sprængstof og agenter, som det britiske luftvåben nedkastede med faldskærm til brug for modstandskampen. Den britiske forbindelse findes belyst i en række opslag om institutioner som SOE og BBC samt i biografier om danskere, der var i britisk tjeneste under krigen (Ole GeislerFlemming Juncker).

Nedkastningsgruppernes opgave var i første omgang at tage imod containere med våben og sprængstof, dernæst at bringe indholdet til et sikkert sted for endelig at overgive det til andre dele af modstandsbevægelsen, for at det kunne gøre fyldest ved sabotageaktioner i modstandskampen. Sabotagens militære og politiske dimensioner beskrives i artiklen Sabotage 1940-45, ligesom dens indflydelse på den danske regerings politik og forholdet til besættelsesmagten dækkes i en række andre artikler.

Hvidstengruppens tragiske endeligt med henrettelsen af otte af dens medlemmer gjorde allerede under besættelsen stort indtryk på den danske befolkning, ja, det fik endda indflydelse på Adolf Hitlers forestillinger om, hvordan det besatte Danmark skulle håndteres. Den henrettede gruppes betydning som nyhed i medierne, som symbol for modstanden og mobiliseringsobjekt i den illegale presse samt som faktor i de politiske forhold mellem Danmark og Tyskland behandles ligeledes i flere artikler. 

 

 Meddelelse om Hvidstengruppens henrettelse

Meddelelsen om henrettelsen af Hvidstengruppen. Fra: Historisk Samling fra Besættelsestiden, Esbjerg: Udenrigsministeriets Pressebureau, fortrolige meddelelser til redaktørerne, 29. juni 1944.

Om temaet

Forfatter(e)
Niels Wium Olesen
Tidsafgrænsning
1943 -1944
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
24. august 2020
Sprog
Dansk
Litteratur

Bundgård Christensen, Claus, Lund, Joachim, Wium Olesen, Niels og Sørensen, Jakob: Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45, 5. udg. (2020).

Røjel, Jørgen: Hvidstengruppen (1984).

Wium Olesen, Niels: Modstand, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om temaet

Forfatter(e)
Niels Wium Olesen
Tidsafgrænsning
1943 -1944
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
24. august 2020
Sprog
Dansk
Litteratur

Bundgård Christensen, Claus, Lund, Joachim, Wium Olesen, Niels og Sørensen, Jakob: Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45, 5. udg. (2020).

Røjel, Jørgen: Hvidstengruppen (1984).

Wium Olesen, Niels: Modstand, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Udgiver
danmarkshistorien.dk