Anton Marius Pedersen Fiil, 1893-1944

Artikler

Marius Fiil var leder af Hvidstengruppen, som under besættelsen modtog våben, sprængstof og britiske agenter nedkastet med faldskærm. Han og syv andre af gruppens medlemmer blev henrettet 29. juni 1944.

Familien og kroen

Anton Marius Pedersen Fiil (1893-1944) voksede op på Hvidsten Kro mellem Randers og Mariager. Han arvede den historiske kro fra 1600-tallet af sine forældre, Niels Pedersen Fiil og Nicoline Johansen, også kaldet 'Kro-Line'. Kroen fik kongeligt privilegium i 1884.

Marius Fiil giftede sig i 1917 med Gudrun Margrethe Kjuel Kristensen Søvang. Da Niels P. Fiil døde i 1934, overtog det unge par krodriften og det tilhørende landbrug. Marius Fiil var en initiativ- og idérig erhvervsdrivende, og i samarbejde med et københavnsk dagblad og direktøren for Randers Hotel fik han igangsat såkaldte 'julerejser' fra København til Jylland. Dette betød en markant stigning i antallet af gæster på kroen, så den i slutningen af 1930’erne kunne komme op på daglige besøgstal på 800-1000 i højsæsonen.

Marius havde en stor interesse for almuekulturen, som blandt andet kom til udtryk ved indsamling og indkøb af antikviteter, der prydede den historiske kro. Hans nationale sindelag – og hans sans for at markedsføre kroen som et stykke almuehistorie – kom til udtryk i, at hans døtre serverede i nationaldragter, og at kroen efter besættelsen 9. april 1940 lagde lokaler til nationale dagligstuemøder, hvor Højskolesangbogen flittigt blev brugt. Det var især sange af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og Steen Steensen Blicher (1782-1848), der var populære på disse møder. Marius og Gudrun fik sammen fem børn, sønnen Niels og de fire døtre, Kirstine (kaldet Tulle), Gerda, Ritta og Bitten.

Hvidsten Kro før besættelsen
Hvidsten Kro mellem Randers og Mariager, der var udgangspunktet for Hvidstengruppens arbejde. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv

Aktiv i modstandsbevægelsen: Hvidstengruppen

Det var vennen og Randers-lægen Svend Thorup Petersen og SOE-agenten Ole Geisler, der i marts 1943 anmodede Marius Fiil om at medvirke ved modtagelsen af våbennedkastninger og faldskærmsagenter. Straks derefter samlede han den gruppe personer, der senere blev kendt som Hvidstengruppen. Gruppen bestod af Fiils familiemedlemmer samt venner og bekendte i netværket omkring kroen. Gruppen blev arresteret af Gestapo i marts 1944, og otte af dens medlemmer blev henrettet 29. juni 1944, heriblandt Marius Fiil.

Den ældste pige, Kirstine Fiil, kaldet Tulle, blev den mest fremtrædende kvinde i Hvidstengruppen. Sønnen Niels var blandt de henrettede.

Om artiklen

Forfatter(e)
Elena Nielsen, Anna Bech Lund
Tidsafgrænsning
1940 -1944
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
1. marts 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Christensen, Claus Bundgård, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45, 5. udg. (2020).

Olesen, Niels Wium: Modstand. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Røjel, Jørgen: Modstandsgruppen Hvidsten (2000).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Elena Nielsen, Anna Bech Lund
Tidsafgrænsning
1940 -1944
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
1. marts 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Christensen, Claus Bundgård, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45, 5. udg. (2020).

Olesen, Niels Wium: Modstand. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Røjel, Jørgen: Modstandsgruppen Hvidsten (2000).

Udgiver
danmarkshistorien.dk