HØR: Julesalmen "Et barn er født i Bethlehem"

Lydklip

Kildeintroduktion:

På denne grammofonoptagelse høres "Et barn er født i Bethlehem", skrevet af Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) i 1820. Musiken er komponeret af A.P. Berggreen (1801-1880) i 1849. Salmen fremføres her af Aksel Schiøtz (1906-1975) ledsaget af Københavns Drengekor i Christiansborg Slotskirke 1938.

Teksten bygger på middelaldersalmen "Puer natus in Bethlehem", og melodien på en tysk visemelodi fra ca. 1600. Den oprindelige salme blev oversat til dansk og udgivet af Hans Tausen (1494-1561) i 1544. Denne udgave er dog gået tabt, og den ældste kendte udgave stammer fra 1553.

    

Transkription:

Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja! 

Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja! 

Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja! 

Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja! 



N.F.S Grundtvig under Salmesang i Vartov. Fra: Danmarks Riges Historie (1896-1907)