HØR: Christian 10.s nytårstale 1. januar 1947

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne optagelse fra 1947 høres Christian 10.s (født 1870, regent 1912-1947) nytårstale 1. januar. Den første kongelige nytårstale blev holdt 1. januar 1941 og udviklede sig til en årligt tilbagevendende begivenhed. Frem til 1958 blev talen transmitteret 1. januar, men fra 1959 transmitteredes talen direkte nytårsaften. Besættelsen og forholdene efter befrielsen er talens centrale temaer. Talen blev Christian 10.s sidste nytårstale, idet han døde 20. april 1947.

    

Transskription af Chrisitan 10.s tale:

Med dybtfølt tak ser dronningen og jeg tilbage på den overordentlig varme modtagelse, vi har været genstand for, da vi for første gang efter besættelsen aflagde besøg rundt i landet, såvidt minefaren tillod det.

Vi mindes med deltagelse de familier, hvis pårørende mistede livet under varetagelse af deres gerning.

Dønningerne efter krigen føles endnu hårdt, men når vi opretholder det sammenhold, der under krigen prægede vort samfund, tvivler jeg ikke om, at vi fremdeles må komme gennem den tid, der forestår, selv om den vil kræve meget af den enkelte.

Betydningsfulde opgaver venter deres løsning i det kommende år, herunder også på Grønland og Færøerne, og jeg sætter min lid til, at disse opgaver må løses til ære for vort land.

Idet jeg ønsker velsignelse over alle hjem, ønsker jeg fremgang og lykke for vort fædreland Danmark.


Christian 10. i 1946
Christian 10. i 1946. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket