HØR: Christian 10.s nytårstale 1. januar 1946

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s (født 1870, regent 1912-1947) nytårstale 1. januar 1946. Den første kongelige nytårstale blev holdt i 1941 og udviklede sig siden til en årlig tradition. Frem til 1958 blev talen transmitteret 1. januar, men fra 1959 transmitteredes talen direkte nytårsaften. 

Denne nytårstale er den første efter Danmarks befrielse og 2. verdenskrigs afslutning, og dette er derfor også det centrale tema i talen. Christian 10. takker de allierede, og giver udtryk for at tankerne dvæler omkring de, som føler savnet af deres kære. De som ofrede livet for, at Danmark kunne blive frit. Kongen tilskriver fællesskabet gennem de tunge år som den væsentligste årsag til, at man er kommet gennem den svære tid. Samhørigheden har hjulpet alle til at bære den modgang man har oplevet. Han understreger, at store udfordringer fortsat venter forude, men at man i fællesskab kan genopbygge det, som er gået tabt.

    

Transskription af Christian 10.s tale:

For første gang efter fem tunge år fejrer vi nytårsdag som et frit folk. Næst gud går takken til de allierede, men vore tanker dvæler også hos alle dem, der særlig i disse dage føler savnet af deres kære, som ofrede livet til lands og vands, for at vi skulle frigøres.

På denne dag har dronningen og jeg meget at takke for, den trofasthed og kærlighed, der er vist os, skal vi aldrig glemme. Samhørigheden i disse tunge år har hjulpet os alle at bære den modgang, vi i fællesskab har gennemlevet.

Store opgaver vil fremtiden kræve af os, men jeg tror, vi i fællesskab kan genopbygge, hvad krigen har søndret, når enighed og vilje er til stede.

Jeg ønsker velsignelse for alle hjem og fremgang og lykke for land og folk til ære for vort fædreland.


Christian 10. i 1946

Christian 10. i 1946. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket